Avdelning ST inom Polisen

Om ST inom Polisen

Olika bakgrund - samma mål!

Anställda inom Polisen har olika bakgrund, men samma mål. 

Det ska inte spela någon roll vilken tjänstetitel eller funktion du som medlem har, alla behövs oavsett utbildning, erfarenhet eller om du är polis eller civil.

Målet är förebygga och bekämpa brott, skapa trygghet för medborgarna, säkerställa rättsäkerheten och bevara demokratin.

Alla medarbetare inom Polisen ska känna sig välkomna till fackförbundet ST!

Tillsammans är vi starka!

Styrelsen

Pär Renberg

Pär Renberg

Vice ordförande
010-56 84938
Karin Svenning

Karin Svenning

Ordförande