ST inom Myndigheten för samhällsskydd & beredskap

Styrelsen

Jan FeneliusOrdförande
Frida BillströmVice ordförande

ST inom Myndigheten för samhällsskydd & beredskap har 3 sektioner eller direkt underliggande klubbar