Avdelning ST inom Lantmäteriet

Välkommen till ST inom Lantmäteriet

ST inom Lantmäteriet är facket för oss som arbetar inom Lantmäteriet.
Vi är över 1 000 aktiva medlemmar över hela Sverige. Vi är en platsnära facklig organisation, det betyder att vi har förtroendevalda över hela landet..

ST inom Lantmäteriet hälsar alla välkomna på arbetsplatsen. På detta sätt kan vi tillvarata alla anställdas intressen oavsett utbildning och yrke.

ST inom Lantmäteriet är ett stöd och en resurs för medlemmarnas utveckling! Vi är också ett stöd för medlemmarnas individuella utveckling!

ST inom Lantmäteriet deltar i samverkan med arbetsgivaren, för att ta tillvara och stödja medlemmarnas intressen vid förändring på arbetsplatsen.

Styrelsen

Jeanette Norman

Jeanette Norman

Ordförande
0455308233
Jeanette Väfors

Jeanette Väfors

Vice ordförande