Avdelning ST inom Flygledningen

Välkommen till ST inom Flygledningen. Vi är en sk Branschavdelning eftersom vi har flera arbetsgivare. Våra underavdelningar är LFV, ACR, SDATS och EPN. Tillsammans stöttar vi, utbyter erfarenheter och driver frågor inom flygtrafiktjänsten. Internationellt arbete samt samarbeten med intresseorganisationer är viktiga delar i vårat påverkansarbete. Medlemmarna i ACR och SDATS är dubbelanslutna med Unionen som moderförbund. Därför används denna sida mest av avdelning LFV. DU kan välja sektion ACR/SDATS här om du läsa mer.

Kom ihåg att söka medlemsskap i ST a-kassa!

https://stsakassa.se/

Nyheter

Medlemsextra 26 juni

Medlemsextra 24 april

Styrelsen

Peter Lennartsson

Peter Lennartsson

Ordförande
+46734414108