Avdelning ST inom Arbetsmiljöverket

Styrelsen

Marita Jonsson

Marita Jonsson

Ordförande
010-7309679
Eva Parissay

Eva Parissay

Vice ordförande

ST inom Arbetsmiljöverket har 2 sektioner eller direkt underliggande klubbar