Avdelning ST inom Arbetsförmedlingen

Om ST inom Arbetsförmedlingen

Hej och välkommen till ST inom Arbetsförmedlingen!

Fackförbundet ST är den största personalorganisationen inom Arbetsförmedlingen. Hos oss är alla medarbetare välkomna, oavsett yrkeskategori och utbildningsbakgrund. Ungefär 7000 anställda inom Arbetsförmedlingen har valt Fackförbundet ST som sitt fack. Det gör oss, bland annat, till det största facket för akademiker på Arbetsförmedlingen.

Vi finns representerade i alla myndighetens delar. På regional nivå finns 14 sektioner och på lokal nivå representeras våra medlemmar av arbetsplatsombud och lokala klubbar. Mer information om vem som företräder dig i ditt område hittar du här på hemsidan.

Vad tycker vi är viktigt?

Fackförbundet ST är partipolitiskt obundet. Det hindrar oss inte att uttala oss och agera i olika politiska frågor som har bäring på vår verksamhet och som påverkar våra medlemmars arbetssituation.

Den nationellt sammanhållna arbetsmarknadspolitiken ska utvecklas, inte avvecklas. Därför tar ST inom Arbetsförmedlingen initiativ till samtal med regeringen och oppositionen om arbetsmarknadspolitiken och dess förutsättningar.

En bra arbetsmiljö på Arbetsförmedlingen är bra för alla medarbetare. Vi driver såväl vardagliga arbetsmiljöfrågor, som frågor i hur hot- och våldssituationer kan undvikas.

Vi verkar för att förenkla regelverken när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser och program. Förbättrar vi arbetssituationen för medarbetarna, med färre ärenden och mindre administration, skapas bättre förutsättningar för att ge medborgarna en bra service. 

Du kan läsa mer om vad vi tycker är viktigt i broschyren nedan:

Broschyr med information om ST inom Arbetsförmedlingen

Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Fackförbundet ST! Vi är arbetsplatsfacket för alla, oavsett bakgrund, utbildning och befattning.
Medlemsansökan finns på hemsidan, www.st.org. Där finns även information om de förmåner och försäkringar som är kopplat till medlemskapet.

Som ny medlem hos ST inom Arbetsförmedlingen får du de tre första månaderna gratis. Från och med den fjärde månaden betalar du ordinarie förbundsavgift som baseras på din månadsinkomst före skatt.

Blir du dessutom medlem före 2021-03-31 så får du en premie i form av ett presentkort på 300 kronor (”superpresentkortet” som gäller i ett 40-tal butiker).
Alternativt kan du välja att skänka 300 kr till STs Solidaritetsfond.
Blankett för val av premie för dig som blivit ny medlem: Val av premie

Välkomsterbjudandet gäller endast nya yrkesverksamma medlemmar som inte varit medlemmar i ST de senaste 18 månaderna.

Erbjudande till ny medlem

 

Följ oss gärna på facebook

 

Nyheter

ST kommenterar budgeten: Bättre sent än aldrig att rädda Arbetsförmedlingens kontor

Arbetslöshetsstatistiken: Verkligheten springer ifrån regeringens politik

Arbetsförmedlingen får inte kapas mitt i krisen. Fackförbundet ST: Rusta i stället för det som kommer efter corona

Välkommen paus för Arbetsförmedlingen

Styrelsen

Åsa Johansson

Åsa Johansson

Ordförande
010-486 08 23
Mikael Sandberg

Mikael Sandberg

Vice ordförande
010-486 92 87