Avdelning ST inom Åklagarmyndigheten

ST är fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Hos oss är alla välkomna att bli medlem oavsett utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka, gemenskap och ökar sammanhållningen bland oss medarbetare. Desto fler vi är, desto starkare blir vi!

ST inom Åklagarmyndigheten organiserar de medarbetare som har administrativa arbetsuppgifter/ stödfunktioner inom Åklagarmyndigheten. Vi erbjuder kompetent stöd så att du som medlem blir rätt och sakligt behandlad med möjlighet att påverka dina egna arbetsvillkor.

För ST är arbetsplatsen den viktigaste arenan och målet är att arbeta så nära medlemmen som möjligt. Vårt mål är att det ska finns ett arbetsplatsombud på varje kammare och ett områdesombud i varje område.

ST är ett TCO-förbund och är partipolitiskt obundet. ST ingår i OFR/ S (Offentliganställdas förhandlingsråd) och förhandlar tillsammans med Polisförbundet, Försvarsförbundet, Officersförbundet, Tull-Kust och de statligt anställda inom Lärarförbundet, Vårdförbundet, SFHL (Förbundet Folkhögskollärarna) och Ledarna.

Vår avdelning består av cirka 300 medlemmar och en styrelse som representerar ST inom Åklagarmyndigheten gentemot vår arbetsgivare på centralnivå. Vi har i dagsläget 32 arbetsplatsombud som representerar ST inom Åklagarmyndigheten gentemot arbetsgivaren på kammarnivå och utöver det sex stycken områdesombud. Områdesombuden representerar ST inom Åklagarmyndigheten gentemot arbetsgivaren på områdesnivå.

Därför ska du organisera dig i ST inom Åklagarmyndigheten.

Vi brukar likna det fackliga medlemskapet med en försäkring. I de flesta fall betalar man in en summa varje månad/år och sedan märker man inte så mycket av den. Precis som en hemförsäkring eller en sakförsäkring som löses ut vid skada får man praktisk användning av sitt medlemskap som facklig medlem först vid t ex förändringar på arbetsplatser som omorganiseras eller när myndigheter och verk omlokaliseras, övertalighet mm.

Utan STs medlemmar och våra fackliga företrädares engagemang skulle vi i dag inte ha ett arbetstids- och reseavtal som faktiskt står sig i konkurrensen idag, fast det skrevs år 2015. Vi skulle inte heller ha kvar våra arbetsdagar med förkortad arbetstid.

 

Styrelsen för ST inom Åklagarmyndigheten är med och har synpunkter på de policydokument som myndigheten upprättar och vi har även varit med och påverkat vår arbetsgivare att höja friskvårdsbeloppet till den nuvarande summa om 4 000 kr per år/ anställd vilket är en av de generösaste friskvårsbidragen inom statlig verksamhet. Åklagarmyndigheten erbjuder utöver friskvårdsbidraget sina medarbetare friskvårdstimme.

Allt det viktiga arbetet som alla förtroendevalda gör syns ofta inte för blotta ögat. Vi som medarbetare skördar oftast bara frukterna av det arbetet.

Vi som är förtroendevalda på central nivå, medverkar i alla projekt som vår arbetsgivare tillsätter och har på så sätt stor möjlighet att påverka vilken väg Åklagarmyndigheten tar in i framtiden.

 

Oavsett om det gäller hur vår arbetsmiljö ska se ut, hur chefspolicyn ska formuleras eller vilka lönekriterier vi har och hur de ska utformas och tolkas och allt där emellan.

Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och få fram vår vision om hur Åklagarmyndigheten ska se ut i framtiden.

Styrelsen

Pernilla Adolfsson

Pernilla Adolfsson

Ordförande
010-562 5895
Helena Schrewelius Axell

Helena Schrewelius Axell

Vice ordförande
010-562 60 83