Kollegor som samarbetar

Det här ville vi i avtalsrörelsen 2020

Det här kämpade Fackförbundet ST för i höstens avtalsrörelse – på uppdrag av dig och tiotusentals andra medlemmar som jobbar inom staten.

Här är ditt nya kollektivavtal

Den 1 december kom vi och arbetsgivarna överens om ett nytt kollektivavtal för dig som som jobbar på myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk. Läs mer om det nya kollektivavtalet här.

Våra medlemmar ska ha löner som står sig på arbetsmarknaden

Våra medlemmar ska ha löner som står sig på svensk arbetsmarknad. Därför kräver vi löneökningar som minst motsvarar det så kallade märket – den procentuella löneökning som industrin förhandlar fram i sina kollektivavtal.

Båda föräldrarna ska ha rätt att besöka barnmorskemottagningen utan löneavdrag

Fortfarande tillåter de flesta statliga arbetsgivare inte den gravida förälderns partner att följa med till barnmorskemottagningen utan löneavdrag. Det är det hög tid att ändra på.

Vi vill också se ett förtydligat och intensifierat arbete för att åstadkomma inkluderande och jämställda arbetsplatser fria från diskriminering och sexuella trakasserier, bland annat genom bättre lönekartläggningar.

Fler visstidsanställningar måste bli fasta jobb

Trygga anställningar är en förutsättning för bra arbetsmiljö och för att statsanställda ska våga fatta rätt beslut. Därför måste visstidsanställningarna bli färre och tillsvidareanställningarna fler.

Vi vill också göra det lättare för unga att få sitt första fasta jobb inom staten. Därför vill vi ta bort dagens möjlighet för statliga arbetsgivare att visstidsanställa medarbetare utöver de visstidsanställningsformer som gäller på arbetsmarknaden i stort.

Kortare arbetsdag och större möjligheter att själv påverka sina arbetstider

Vi vill att staten ska ligga i framkant för ett hållbart arbetsliv. Därför vill vi bland annat se kortare arbetsdagar – något som skulle ge våra medlemmar bättre möjligheter att kombinera arbete och fritid. Vi vill också att du som medlem ska få större möjligheter att själv bestämma över dina arbetstider.

Bättre försäkringsskydd vid hemmajobb

Under våren har en stor del av våra medlemmar ställt om och börjat arbeta hemifrån. Det ställer nya krav på allt ifrån arbetsmiljö till försäkringar. Vi vill se ett starkare försäkringsskydd för den som jobbar hemma och tillsammans med arbetsgivarna börja diskutera hur framtidens möjligheter att jobba hemma ska se ut.

Alla ska kunna leva på sin pension

Våra medlemmar måste kunna leva på sin pension. Därför vill vi bland annat att möjligheten att gå ner i arbetstid genom så kallad delpension ska finnas även efter 65 år.

Här hittar du alla våra krav

Vill du få full koll på alla våra krav? Här kan du ladda ner våra yrkanden i sin helhet.

Så tycker vi och arbetsgivarna – skriv ut och sätt upp på jobbet!

På flera områden står vi och arbetsgivarna långt ifrån varandra inför höstens förhandlingar om nya kollektivavtal. Skriv gärna ut och sätt upp vår jämförelselista där du jobbar!

Ladda ned listan här!

Frågor där vi och arbetsgivarna tycker olika

 • Vi kräver konkurrenskraftiga löneökningar, medan arbetsgivarna yrkar på ett nollavtal
 • Vi kräver att du ska få större möjlighet att påverka när du jobbar, medan arbetsgivarna helt på egen hand vill kunna bestämma över din arbetstid
 • Vi kräver att båda föräldrarna ska ha rätt att besöka barnmorskemottagning utan löneavdrag – arbetsgivarna yrkar i stället på kraftigt minskad rätt till föräldrapenningtillägg
 • Arbetsgivarna vill få rätt att förlägga din semester när som helst under perioden maj–september, medan vi vill behålla rätten till sammanhängande semester under juni–augusti
 • Arbetsgivarna vill ta bort rätten till betald ledighet för flytt, vård av anhörig och läkarbesök – rättigheter som vi vill behålla
 • Vi kräver bättre arbetsmiljö och försäkringsskydd när du jobbar hemma – arbetsgivarna har inga förslag på detta område

Det här har hänt hittills i avtalsrörelsen

Avtalsrörelseåret började redan i vintras. Det här har hänt sedan dess.

 • Under vintern kunde du som medlem tycka till om vilka frågor vi borde driva i årets avtalsrörelse, bland annat genom en webbenkät som var öppen fram till den 1 mars i år. Stort tack till dig som deltog!
 • I början av maj hölls ett första avtalsråd, där ombud från våra avdelningar gick igenom och prioriterade de medskick från medlemmar som samlats in under vintern. Viktiga områden som diskuterades var bland andra lön, arbetstid och arbetsvillkor.
 • I mitten av maj kom vi, arbetsgivarna och de andra fackförbunden på det statliga området överens om att förlänga nuvarande kollektivavtal till och med den 30 november i år.
 • Den 22 september överlämnade vi och arbetsgivarsidan våra yrkanden inför höstens förhandlingar till varandra.
 • Den 1 december kom vi och arbetsgivarna överens om ett nytt kollektivavtal. Läs mer om ditt nya kollektivavtal här.