Vägen till ditt nya avtal

Avtalsrörelsen pågår under nästan ett helt år och är indelad i fyra större delar: Insamling, förberedelse av krav, förhandling och slutligen ett nytt kollektivavtal.

1. Insamling

Det är medlemmarna som är förbundet. Därför måste varje avtalsrörelse börja med att medlemmarna tycker till om vilka frågor som är viktigast för förbundet att driva. Medlemmarna tillfrågas direkt via enkäter men även de lokala fackavdelningarna samlar in viktiga åsikter och frågeställningar på arbetsplatserna.

2. Förberedelse av avtalskrav

När medlemmarna sagt sitt börjar vi forma alla inkomna åsikter till konkreta yrkanden och krav som förbundet kan driva i förhandlingarna.

3. Förhandling

Förbundet tar med sig sina krav in i förhandlingar med arbetsgivaren där arbetsgivaren har förberett egna motkrav. Skulle inte fack och arbetsgivare komma överens kan de begära medling, och då går en oberoende part in och hjälper till i förhandlingarna. Kan inte parterna enas har förbundet möjlighet att varsla om strejk.

Så går en avtalsrörelse till

4. Nytt kollektivavtal

När ett nytt avtal är på plats börjar arbetet med att förverkliga avtalet och anpassa det till förutsättningarna som finns på varje arbetsplats. Den anpassningen sköter det lokala facket tillsammans med respektive arbetsgivare. Kommer de inte överens om någonting annat så är det alltid reglerna i det centrala avtalet som gäller.