En studiegrupp

Statstjänstemannautbildning

ST anser att en förutsättning för en fungerande demokrati är att de som jobbar i staten vet vilka skyldigheter de har som statliga tjänstemän. Medborgarna förtjänar en förvaltning som lever upp till sina egna principer. Därför måste alla som anställs i staten få en statstjänstemannautbildning. 

Att arbeta i statlig verksamhet är att arbeta på medborgarnas uppdrag. Det innebär att utöver sina ordinarie uppgifter har en statlig tjänsteman som uppgift att upprätthålla och värna demokratin. Därför har anställda på statliga myndigheter särskilda skyldigheter och rättigheter som har tillkommit för att försvara medborgarnas rättigheter och det demokratiska systemet.

Nyligen kommer vi en bra bit på vägen. Riksdagen biföll nämligen ett förslag från Konstitutionsutskottet om en introduktionsutbildning för statsanställda och tillkännagav detta för regeringen. Beslutet fattades med acklamation.

Fackförbundet ST har under många år drivit kravet på en obligatorisk statstjänstemannautbildning, så Riksdagens beslut ser vi som en stor seger.

I foldern nedan kan du, bland annat, läsa hur en statstjänstemannautbildning kan utformas, vad den bör innehålla och vilka som ska gå utbildningen.

ST anser att utbildningen ska omfatta områden som:

 • Regeringsformen
 • Förvaltningslagen
 • Lagen om offentlig anställning
 • Rollen som statsanställd
 • Offentlighet och sekretess
 • Meddelarskydd – Rättssäkerhet
 • Likabehandling
 • Korruption och jäv
 • Förtroendeskadlig bisyssla
 • Serviceskyldigheten
 • Personuppgifter och registerslagningar
 • Myndighetsutövning
 • Vad händer om man som statligt anställd gör fel? 
Nyhet

Statstjänstemannautbildning

Under många år har Fackförbundet ST drivit kravet om en obligatorisk statstjänstemannautbildning. I torsdags kom vi en bra bit på vägen. Riksdagen ställde sig då bakom ett förslag från Konstitutionsutskottet (Ku) om en introduktionsutbildning för statsanställda och tillkännagav detta för regeringen.
Press

Vi vill ha en statstjänstemanna-utbildning

Idag skriver Britta Lejon på DN-debatt om vikten av att öka tilliten i samhället. Vi kan i Medieakademins förtroendebarometer se att allmänhetens förtroende sjunker för flera viktiga myndigheter. En förutsättning för hög tillit är att våra gemensamma institutioner fungerar väl.