Illustration över Fackförbundet STs solidaritetsfond

STs Solidaritetsfond

Publicerad: 2022-04-18

|Uppdaterad: 2023-01-26

Fackförbundet STs solidaritetsfond ska ge stöd till fackliga organisationers arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och rimliga arbetsvillkor i länder där vi har samarbetspartners.

Fackförbundet STs solidaritetsfond inrättades 2009. Fonden finansieras genom medlemmars, sektioners och organisationers gåvor. Pengarna som samlas in går till facklig uppbyggnad och organisering, mänskliga rättigheter, solidaritetsinsatser vid humanitära kriser och stärkande av värdegrunder inom det statliga området såsom demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

Ge ett bidrag till STs solidaritetsfond för att stödja Ukraina

Just nu går alla donerade pengar till insatser för att stötta Ukraina.

Pengarna som samlas in nu kommer att oavkortat användas till våra fortsatta insatser för att stödja demokratiarbetet och humanitära insatser kopplat till den akuta situationen i Ukraina.

Sätt in ditt bidrag på BG 365-6071 eller Swisha till 123-516 48 76

Vill du skänka pengar i någon annans namn? Ge bort gåvan till Solidaritetsfonden i present. Vill du ha ett gåvobevis kan du höra av dig till magnus.runsten@st.org.

Läs mer