ST i Västafrika – facklig utveckling för fred, jämställdhet och god service

Samarbetsprojekt

Genom våra samarbetsprojekt vill vi stödja uppbyggnaden av demokratiska organisationer som kan stå upp för mänskliga rättigheter och en fredlig och demokratisk samhällsutveckling.

I projekt på flera håll i världen stöttar ST uppbyggnaden av starka fackförbund. Vi vill på så sätt bidra till stärkandet av mänskliga rättigheter, en mer demokratisk och fredlig utveckling och minskandet av fattigdom. 

Våra utvecklingssamarbeten utgår från två fokusområden 

  • Mänskliga rättigheter i arbetslivet med utgångspunkt i ILOs kärnkonventioner och särskilt fokus på ILO-konventionerna om diskriminering och lika lön.
  • Demokrati och inflytande

Våra samarbetsprojekt

Alla våra samarbetsprojekt genomförs med stöd från Sida och Union to Union.

Ukraina – facklig förnyelse inom den statliga sektorn

Sedan 2006 har ST samarbetat med det ukrainska förbundet för statsanställda, State Employees Union of Ukraine (SEUU). Syftet är att stötta SEUU med att modernisera och stärka sin organisation, och att öka ungas inflytande i förbundet. 

Se film om projektet

Västafrika – facklig utveckling för fred, jämställdhet och god service

STs projektverksamhet i det fransktalande Västafrika (Burkina Faso, Chad och Mali) sker i samarbete med PSI och riktar sig till PSIs medlemsförbund i regionen. Syftet är att bidra till starkare och mer jämställda fackförbund där unga medlemmar är väl integrerade. 

Se film om projektet

Mellanöstern och Nordafrika – stöd till kvinnligt ledarskap

STs projektverksamhet i Mellanöstern och Nordafrika sker i samarbete med PSI och riktar sig till PSIs medlemsförbund i regionen. Målet med projektet är att stärka kvinnliga ledare i fackförbund i Algeriet, Egypten, Irak, Jemen, Jordanien, Libanon, Marocko, Palestina och Tunisien. 

Se film om projektet

Young Workers – Unga arbetstagare

Vi arbetar med andra fackförbund i offentlig sektor för att bättre tillvarata potentialen hos unga medlemmar i fackföreningsrörelsen. Young Workers är en årlig utbildning med teman som jämställdhet, skatterättvisa, ungas inflytande och möjligheter till påverkan.

Läs mer om projektet

Finansiering

En stor del av arbetet finansieras med bidrag från Union to Union. Flera av projekten vi är delaktiga i sker även i samarbete med den globala fackliga organisationen för offentliga tjänster PSI. De för samman 669 olika fackförbund i 154 länder världen över.

Genom att vara en del av det globala nätverket som fackliga organisationer utgör kan vi nå ut till människor i alla delar av världen.
 

Nyhet
ITUC-rapport om mänskliga rättigheter

ITUC-rapport om mänskliga rättigheter

I dag släpps världsfacket ITUCs rapport Global Rights Index. Rapporten listar de sämsta och bästa länderna vad gäller mänskliga och fackliga rättigheter.
Nyhet
EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

Det europeiska och globala facket för offentliga tjänster, EPSU och PSI, kritiserar idag i ett gemensamt uttalande EU och Turkiets förslag till lösning för hur flyktingströmmen från Syrien ska hanteras.