Person läser information om korttidspermittering på sin telefon

Korttidspermittering – så funkar det 

Till följd av corona har många arbetsgivare i Sverige drabbats av oväntade ekonomiska problem. Därför sjösatte regeringen ett nytt system för korttidspermittering, även kallat korttidsarbete. I korthet innebär det att du som anställd går ner i arbetstid under en period men behåller större delen av din lön. 

Gäller ej myndighet eller affärsverk

Korttidspermittering gäller inte dig som jobbar på myndighet eller affärsverk.  

Korttidspermittering –  vad är det? 

 

 • Vad är korttidspermittering?

Korttidspermittering är ett sätt att rädda jobb och hindra uppsägningar. I korthet innebär det att din arbetsgivare kan minska arbetstiden för dig som anställd, samtidigt som du får ut över 88 procent av din lön. Staten står för omkring tre fjärdedelar av lönekostnaden. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder. 

 

Korttidspermittering – så ser reglerna ut

 

 • Vem bestämmer om det ska bli korttidspermittering på min arbetsplats? 

Beslutet att ansöka om korttidspermittering ligger helt på arbetsgivaren. Din arbetsgivare är däremot skyldig att förhandla och komma överens med det lokala facket om förutsättningarna, vilka medarbetare som ska omfattas och hur länge. 

 

 • Hur länge kan jag korttidsarbeta? 

Beroende på hur situationen kring det nya coronaviruset utvecklas kan det bli aktuellt både att förlänga lokala överenskommelser och att regeringen väljer att fatta nya beslut. I dagsläget finns med andra ord finns det inget klart svar på den frågan. 

 

 • Får jag ha en bisyssla under tiden jag deltar i korttidsarbete?  

De vanliga reglerna för bisysslor gäller även under korttidsarbete. Din arbetsgivare kan neka dig att ha en bisyssla om den inverkar på ditt jobb.  

Om du har en bisyssla eller funderar på att skaffa en behöver du meddela din arbetsgivare om att du har en bisyssla och dess omfattning. Din arbetsgivare har rätt att neka dig om bisysslan kan påverka ditt arbete negativt. Till exempel om den konkurrerar med ditt nuvarande jobb. 

Den allmänna lojalitetsplikten mot arbetsgivaren gäller även under korttidsarbete, eller om du blir helt arbetsbefriad. Kom ihåg att korttidsarbete kan upphöra med kort varsel, och att du då är arbetsskyldig utifrån din ordinarie anställningsgrad.   

 

Korttidspermittering och lön

 

 • Hur påverkas min lön när jag korttidsarbetar? 

Det beror på hur stor arbetstidsminskning som är aktuell i just ditt fall – 20, 40, 60 eller 80 procent. 

 1. Nivå 1 (minskad arbetstid med 20 procent): 4 procent minskad lön 
 2. Nivå 2 (minskad arbetstid med 40 procent): 6 procent minskad lön 
 3. Nivå 3 (minskad arbetstid med 60 procent): 7,5 procent minskad lön 
 4. Nivå 4 (minskad arbetstid med 80 procent, gäller maj, juni och juli): 12 procent minskad lön

Lönetaket är 44 000 kronor per månad.

 

 • Vad händer om jag inte får ut min lön alls medan jag korttidsarbetar? 

Om din arbetsgivare inte kan betala ut din lön i tid, oavsett om det är under korttidspermittering eller annars, ta direkt kontakt med ditt lokala fack eller ring vår medlemsrådgivning på 0771-555 444. 

 

Korttidspermittering och semester

 

 • Påverkas min semester av att jag korttidsarbetar? 

Semester och semesterintjänande ska inte påverkas av perioder av korttidspermittering. Däremot kan årets planerade semester påverkas om personalläget fortsätter att påverkas av situationen som råder för närvarande. 

Semester är en lagstadgad rättighet, och arbetsgivare är som regel skyldiga att lägga ut huvudsemestern under perioden juni-augusti. Semester ska alltså förläggas på samma sätt som om den anställde arbetade sin ordinarie arbetstid även under korttidsarbete, och du har rätt till semesterlön.

Det statliga stödet för korttidsarbete till arbetsgivaren utgår inte för perioder då den anställde är frånvarande från arbetet. Som frånvaro räknas semester, sjukdom, föräldraledighet och vård av barn. Du som är anställd har fortfarande rätt till semesterlön grundad på ordinarie lön, utifrån regler i lag och kollektivavtal.

 

Korttidspermittering och din sjukpenninggrundande inkomst

 

 • Påverkas min sjukpenninggrundande inkomst (SGI) när jag korttidsarbetar? 

Nej. Om du under korttidspermitteringen blir sjukskriven eller behöver söka annan ersättning från Försäkringskassan, till exempel för vård av barn, behöver du däremot informera Försäkringskassan om att du deltar i korttidsarbete. 

 

Korttidspermittering och pension 

 

 • Påverkar korttidspermittering min pension?   

I och med att den utbetalda lönen minskar kan deltagande i korttidsarbete påverka den allmänna pensionen och tjänstepensionen.   

Vi har inte i det centrala avtalet kommit överens om att ITP ska tjänas in på något annat än den faktiska inkomsten (sänkta inkomsten under korttidsarbete).   

Tjänstepension betalas in utifrån inkomst – 96%, 94%, 92,5% eller 88 % av den nuvarande inkomsten. Med tanke på att detta är avsett som en kortsiktig lösning bör inte påverkan på pensionen bli stor. 

 

Korttidspermittering och uppsägning 

 • Vad gäller vid korttidsarbete och uppsägning?  

Om en period av korttidsarbete inte visar sig vara en tillräcklig åtgärd och ditt jobb ändå måste minska personal kan arbetsgivaren få statligt stöd även för din uppsägningstid. Detta är en tillfällig förändring i reglerna om stöd vid korttidsarbete och ska gälla fram till 31 december 2020.  

Du som blivit uppsagd har rätt att behålla din ordinarie lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden. Detta gäller även om du inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. 

Här kan du läsa mer om varsel och uppsägningar.

 • Vad händer om jag skulle bli arbetslös eller bolaget går i konkurs?  

Ersättningen och så kallad normalarbetstid som fastställs av a-kassan beräknas på den inkomst och den arbetstid som du hade före korttidsarbete. Den tid som korttidsarbete pågått betraktas som ”överhoppningsbar tid” och påverkar därför inte din ersättning från a-kassan. 

Om din arbetsgivare inte kan betala ut lön i tid, kontakta omedelbart lokala förtroendevalda eller ST Direkt. Det kan finnas risk för att arbetsgivaren är på väg i konkurs.   

Om arbetsgivaren skulle gå i konkurs kan du få ersättning via den statliga lönegarantin. Det är konkursförvaltaren som fattar beslut om eventuell lönegaranti och sådan utbetalas av länsstyrelsen.

Det är korta tidsfrister för vilken lön som omfattas av lönegaranti så ta snabbt kontakt med förtroendevalda eller ST Direkt om du inte får din lön i tid. 

 

Korttidspermittering och föräldraledighet

 

 • Jag är föräldraledig – vad händer för mig om jag blir korttidspermitterad?

Du som är helt föräldraledig bör inte kunna omfattas av korttidspermittering. Arbetsgivaren får inte statligt stöd för frånvaro så som föräldraledighet. 

Om du däremot är föräldraledig på deltid kan du omfattas av korttidspermittering, men du får inte missgynnas på grund av din föräldraledighet.

 

Korttidspermittering och sjukskrivning

 

 • Jag är sjukskriven – vad händer för mig om jag blir korttidspermitterad?

Om du är sjukskriven finns ingen specialreglering i lag eller avtal. 

 

Korttidspermittering vid deltidsarbete

 

 • Jag jobbar deltid – vad händer för mig om jag blir korttidspermitterad?

Du som arbetar deltid kan omfattas av korttidsarbete/korttidspermittering. Arbetstidsminskningen görs då i förhållande till din ordinarie arbetstid. Det vill säga den tid som du skulle ha arbetat i ”normala fall”.