Frågor och svar om coronaviruset

Många har funderingar om coronaviruset. Här samlar vi vanliga frågor och svar om vad som gäller kring virusutbrottet och dina rättigheter på jobbet. Sidan uppdateras löpande.

Återgång till kontoret efter corona

 

 • Hur snabb omställning tillbaka till kontoret kan arbetsgivaren kräva?

Arbetsgivaren bör ha en dialog med skyddsombud samt det lokala facket för att lägga upp en plan för hur återgången till kontoren bör se ut. Riskbedömningar bör göras för att förebygga eventuella arbetsmiljörisker i samband med återgången. Även konsekvenserna av eventuell oro bör omhändertas. Arbetsgivaren är ansvarig för att du som arbetstagare har en bra arbetsmiljö och kan känna dig trygg på arbetsplatsen. 

Exakt hur lång omställningstiden ska vara innan alla måste vara tillbaka på kontoret är svårt att svara på. Det är därför så viktigt med dialogen om vad som skulle funka bäst hos er, vilka risker och fördelar som kan finnas med olika alternativ. Arbetsgivaren kan dock bestämma att alla ska vara tillbaka på kontoret ett visst datum, och det är arbetsgivaren som beslutar var arbetet ska utföras. 

 • Kan arbetsgivaren kräva att jag är på kontoret 5 dagar i veckan?

Ja. Om din arbetsgivare vill att du är på plats fysiskt så behöver du komma in till kontoret. Att inte följa din arbetsgivares begäran kan ses som arbetsvägran. Men är det så att du av någon anledning inte vill vara på kontoret fem dagar i veckan rekommenderar vi att du pratar med din arbetsgivare. Förhoppningsvis kommer ni hitta en lösning som fungerar för er båda. 

Kanske kan ni redan nu påbörja en diskussion, gärna med er fackliga organisation på jobbet, om hur ni skulle vilja arbeta i framtiden. Många arbetsplatser har ställt om under det senaste året och anpassat sig till arbetssätt som fungerar på distans, såväl som på plats. Det har gjort att många önskar ett flexibelt arbetssätt även i fortsättningen.

 • Behöver jag ett distansarbetsavtal om jag fortsättningsvis kommer jobba mycket hemifrån?

Ja, det behövs en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare. I det här fallet är distansarbete frivilligt, det vill säga frivilligt både för dig själv och för arbetsgivaren. En förutsättning för att det ska fungera bra är att det finns riktlinjer för distansarbete på din arbetsplats. Där bör det framgå vad som gäller för distansarbete och när det är möjligt att träffa en överenskommelse mellan dig som anställd och din arbetsgivare. 

I överenskommelsen är det viktigt att det också framgår att den kan sägas upp av dig respektive din arbetsgivare och vilken uppsägningstid som gäller. 

 • Måste jag lämna tillbaka min skärm och stol om jag kommer fortsätta jobba hemifrån? 

Det är upp till din arbetsgivare att besluta. Om du ska fortsätta jobba hemifrån behöver du komma överens med din arbetsgivare om hur det ska fungera rent praktiskt. 

 • Har jag rätt att sitta på min gamla plats på kontoret när jag kommer tillbaka?

Nej. Du har inte rätt att ha en viss plats på kontoret. Arbetsgivaren har rätt att disponera över lokalerna och kan ändra bland medarbetarnas arbetsplatser. Om du har behov av en anpassad arbetsplats kan du prata med din arbetsgivare. Arbetsgivaren kan då ta hänsyn till dina behov i planeringen av hur lokalerna ska användas när alla är tillbaka på kontoret igen.

Om det däremot handlar om att arbetsgivaren vill att ni efter återgången eller på sikt ska ett helt annat arbetssätt när ni kommer tillbaka efter distansarbete (till exempel aktivitetsbaserat arbetssätt eller liknande). Då handlar det om en större förändring i arbetet och det ska förhandlas med facket. I så fall ska en riskbedömning göras tillsammans med skyddsombuden. 

 • Hur ser arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ut om jag fortsätter jobba hemifrån?

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön även när du jobbar hemifrån. Eftersom arbetsgivaren inte kan påverka hur du bor eller gå in i bostaden och kontrollera arbetsmiljön utan ditt medgivande så blir det extra viktigt att du har en dialog med din chef om din arbetsmiljö.

Du behöver delta i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma arbetsgivaren på risker i arbetsmiljön och föreslå åtgärder. Uppmärksamma din arbetsgivare om du behöver ytterligare stöd eller kunskap för att själv kunna identifiera risker i din hemarbetsmiljö.  

 • Vilka försäkringar gäller när jag jobbar hemma?

När du är på jobbet räcker det i princip att en olycka inträffar under arbetstid och att du befinner dig inom arbetsområdet för att försäkringen ska gälla (och att alla andra krav för godkänd arbetsskada är uppfyllda såklart). Vid hemarbete ställs det dock högre krav; det ska finnas ett påtagligt och direkt samband med arbetet. Läs mer här om om hur det funkar.

Vaccinering på arbetstid

 

 • Kan jag kräva att få vaccinera mig på betald arbetstid? 

Nej, den rätten finns inte enligt de centrala avtalen, men det kan vara så att Fackförbundet ST på din arbetsplats har förhandlat fram den rätten i ditt lokala avtal. Dock så är det stor verksamhetsnytta att så många som möjligt blir vaccinerade så snabbt som möjligt, det gör att det finns goda argument för att ha möjlighet att vaccinera sig på betald arbetstid. ​

 • Hur ser det generellt ut bland statliga arbetsgivare? 

Fackförbundet ST gjorde en snabbenkät som visade på att en majoritet av de statliga arbetsgivarna gav möjlighet till vaccination på betald arbetstid, särskilt om det var svårt att få tid för vaccination utanför arbetstiden. Dock var det inte alla statliga arbetsgivare som hade kommit till den slutsatsen – något som vi tycker är olyckligt.

Att bli sjuk i corona höjer sjuktalen, utöver verksamhetsnyttan i att vaccinera sig så finns det också en stor samhällsnytta och därmed bort staten vara ett föredöme i att underlätta för sina medarbetare att vaccinera sig.  

 • Vad tycker ST om vaccinering på arbetstid?   

Nu får fler och fler av Sveriges arbetstagare tillgång till vaccination mot covid-19. Fackförbundet ST kräver att våra medlemmar ska få vaccinera sig på arbetstid. Våra medlemmar består av samhällsbärande yrkesgrupper, som behövs för att samhället ska fungera. 

Många av våra medlemmar jobbar dessutom hemma och kan lättare ta vaccinationstider som ligger på dagtid (som andra yrkesgrupper kan ha svårt att ta del av) och på så sätt kan vi bidra till att få upp tempot på vaccinationerna. 

 

Corona och arbetsgivarens ansvar på arbetsplatsen

 

 • Jag är orolig för att bli smittad på jobbet. Vad har min arbetsgivare för ansvar vad gäller corona (covid-19) och säkerheten på arbetsplatsen?

Din arbetsgivare är ansvarig för att arbetsmiljön på jobbet är trygg och säker. I arbetsgivarens ansvar ingår också att vid behov göra riskbedömningar av situationer eller arbetsuppgifter som utsätter dig eller dina kollegor för risker.

Prata med din chef om och i så fall hur din arbetsgivare vidtar åtgärder utifrån förutsättningarna där du jobbar. Du kan också vända dig till ditt lokala fack eller skyddsombudet på din arbetsplats.

 

Att jobba hemifrån under coronatiden

 

 • Kan mitt jobb tvinga mig att vara på kontoret trots att Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbete hemifrån?

Ja. Om din arbetsgivare vill att du är på plats fysiskt så behöver du komma in till kontoret. Att inte följa din arbetsgivares begäran kan ses som arbetsvägran. Det kan medföra allvarliga konsekvenser som till exempel uppsägning eller skadestånd.

Men, i och med att Folkhälsomyndigheten rekommenderar de som kan att arbeta hemifrån finns det kanske möjlighet att hitta någon lösning. Försök prata med din arbetsgivare och förklara hur du känner och se om ni kan komma överens om något som passar båda.

Din arbetsgivare har ansvar för din arbetsmiljö, och att åtgärda eventuella hälsorisker som ditt arbete kan innebära. Om det inte går att arbeta hemifrån kan det finnas andra åtgärder som minskar smittorisken på din arbetsplats.

I kapitel 2 § 1 i arbetsmiljölagen framkommer det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Vilka anpassningar som behövs för att arbetsgivaren ska fullgöra sitt arbetsmiljöansvar måste utgå från individen. Om du har ryggproblem kan du till exempel behöva tillgång till ergonomisk kontorsstol även vid kortvarigt arbete hemifrån.   

Kontakta dina lokala fackliga förtroendevalda om du behöver stöd i dialog med arbetsgivaren. 

 • Min arbetsgivare vill att jag ska jobba hemifrån men jag har ingen bra arbetsplats där. Vad är min arbetsgivares ansvar vad gäller arbetsmiljö vid hemarbete?

Arbetsgivaren är ansvarig för att du har en god arbetsmiljö även vid hemarbete. För de allra flesta fungerar det bra att arbeta hemifrån ett par dagar med bärbar dator. Krävs det att du arbetar hemma en längre period, behöver arbetsgivaren kartlägga din arbetsmiljö i hemmet och vilket behov du har av olika arbetsredskap. Här kan du läsa mer om arbetsgivarens ansvar när du jobbar hemifrån.   

Om du har speciella behov som innebär att du inte kan arbeta hemifrån eller behöver särskilda hjälpmedel, kontakta ditt skyddsombud och din arbetsgivare och se om ni kan hitta en bra lösning.

 • Jag får inte jobba hemifrån – det ska vara lika för alla, säger min arbetsgivare. Är det verkligen rätt? 

Din arbetsgivare är skyldig att kontinuerligt riskbedöma arbetsmiljön, inte bara för kollektivet utan även för varje individ. Det går därför inte att säga att samma ska gälla för alla, eftersom vi alla har olika förutsättningar.  

I läget som råder nu bör arbetsgivaren särskilt beakta riskgrupper och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete.  

 • Gäller min arbetsskadeförsäkring när jag jobbar hemifrån?

Oavsett var du utför ditt arbete ansvarar arbetsgivaren för din arbetsmiljö och arbetsskadeförsäkringen gäller. Men i praktiken har du ett sämre skydd om du skadar dig hemma än på arbetet. Anledningen är att om arbetsskadeförsäkringen ska gälla så måste olyckan ha en direkt koppling till jobbet vilket i många fall kan vara svårt att bevisa. Därför är det viktigt att minimera skaderiskerna hemma. Här kan du även läsa om hur du ökar din trygghet när du jobbar hemifrån.

 

Corona och riskgrupper

 

 • Jag tillhör en riskgrupp. Har jag rätt att stanna hemma eller arbeta på distans?

Regeringen har beslutat att personer i riskgrupper, som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19, ska kunna ansöka om förebyggande sjukpenning om de inte kan utföra sitt arbete. Information om vilka riskgrupper som ingår i beslutet, villkor och hur ansökan om ersättning går till finns på Försäkringskassans hemsida

Om du jobbar på myndighet eller inom affärsverk och får förebyggande sjukpenning så ska du även få sjukpenningtillägg. 

Om du är gravid räknas du som riskgrupp från vecka 20 i graviditeten. Stängs du av från ditt arbete som följd av att din arbetsgivare inte kan se till attt du kan arbeta kvar på ett tryggt och säkert sätt - då kan du ansöka om graviditetsersättning.

 • Jag har en närstående i riskgrupp och kan inte jobba, har jag rätt till ersättning?

Om du måste avstå från att jobba för att inte smitta en närstående som är i riskgrupp kan du ha rätt till ersättning. Detta gäller för dig som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp. Alla krav och villkor för denna typ av ersättning finns att hitta på Försäkringskassans hemsida.

 • Jag har någon som tillhör riskgrupp i hemmet. Har jag rätt att jobba hemifrån? 

Nej, men du kan prata med din arbetsgivare om du kan få tillåtelse att utföra arbetet hemifrån. 

 

Om att stanna hemma från jobbet

 

 • Har jag rätt till ersättning om jag måste stanna hemma från jobbet?

Om du är sjuk har du rätt till sjuklön som vanligt. Arbetsgivaren gör ett karensavdrag och du har möjlighet att ansöka om ersättning för avdraget hos Försäkringskassan.

Om du är konstaterat smittad utan att vara sjuk så görs inget löneavdrag om du arbetar på en myndighet. Du får istället lön till smittbärare enligt kollektivavtal.

Om du arbetar i ett bolag har du i samma situation i stället möjlighet att söka så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan. I det läget har din arbetsgivare möjlighet att göra löneavdrag. Observera att du behöver visa intyg på smitta eller misstänkt smitta för att ha rätt till lön till smittbärare eller smittbärarpenning.

 • Vad gäller om förskolan har stängt och jag behöver stanna hemma och ta hand om mitt barn?

Din arbetsgivare är i det här läget inte skyldig att betala ut lön. Du kan däremot ha rätt att vara föräldraledig enligt Föräldraledighetslagen. Andra alternativ kan vara att du kommer överens med din arbetsgivare om att arbeta hemma eller att ta ut semester eller tjänstledighet.

Om regeringen, med anledning av corona, beslutar om att förskolor eller skolor ska stängas kan du få ersättning för vab om du behöver avstå från att jobba eller går miste om a-kassa.

Du kan även få ersättning för vab om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas. Det gäller:

 1. på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
 2. när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
 3. när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuka i covid-19.

Detta gäller för barn:

 1. under 12 år
 2. som fyllt 12 men inte 16 år och som har ett särskilt vård- eller tillsynsbehov
 3. som fyllt 16 men inte 21 år (i vissa fall 23 år) och som omfattas av LSS

Ersättningen du får om regeringen beslutar att stänga skolorna är inte densamma som för vanlig vab utan du får cirka 90 procent av den ersättning som du normalt brukar få.

 • Behöver jag stanna hemma om någon i familjen är sjuk? 

Enligt Folkhälsomyndigheten ska du stanna hemma om du själv har symptom, och jobba hemifrån om det är möjligt, men du behöver inte stanna hemma för att någon annan i hushållet är sjuk.   

Information om hur du agerar om du eller någon i familjen har blivit sjuk finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

 • Min arbetsgivare har beslutat att helt stänga arbetsplatsen. Har jag rätt till lön under tiden?

Ja. I nuläget rekommenderar expertmyndigheter inte någon allmän stängning av arbetsplatser. Om din arbetsgivare ändå väljer att göra det har du rätt till lön.

 

Varsel om uppsägning i spåren av corona

 

 • Vad betyder varsel om uppsägning?

Varsel om uppsägning innebär att en arbetsgivare informerar (varslar) om att de planerar förändringar i verksamheten som kommer att resultera i neddragning eller minskning av antalet anställda.

 • Varsel – hur går det till?

Först ska arbetsgivaren göra en bedömning av riskerna för ohälsa eller olycksfall som behöver åtgärdas, en så kallad riskbedömning. Arbetsgivaren varslar sedan facket om de planerade förändringarna. Efteråt kallar arbetsgivaren facket till förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL) om förändringen och konsekvenserna för organisationen och dess medarbetare. I förhandlingen diskuteras bl.a. turordningsreglerna.

Här kan du läsa mer om varsel och uppsägningar.

 • Vad gäller om jag blir uppsagd under semester eller föräldraledighet?

En uppsägning börjar ofta gälla från och med att din arbetsgivare meddelar att du är uppsagd. Du kan bli uppsagd under din semester men din uppsägningstid börjar inte löpa förrän du har kommit tillbaka från semestern

Om du är föräldraledig på heltid och sägs upp på grund av arbetsbrist börjar uppsägningstiden gälla från och med att du skulle återgå till jobbet enligt din föräldraledighetsansökan.

Vid andra typer av frånvaro ska du få meddelande om uppsägning via rekommenderat brev om du inte kan delges personligen. Uppsägningen anses då ha skett 10 dagar efter det att brevet lämnats in till posten.

 

Om karensavdraget

 

 • Vad innebär det att regeringen tillfälligt har slopat karensavdraget?

Det innebär att du kan söka ersättning från Försäkringskassan för karensavdrag som din arbetsgivare gör. Du hittar mer information angående ersättning och hur du ansöker på Försäkringskassans sida om corona.

 

Om läkarintyg

 

 • Har det skett förändr​ingar i reglerna kring läkarintyg?

Om din första sjukdag var 1 november eller senare så behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden. Det gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande eller föräldraledig.

Om din första sjukdag inträffade före den 1 november 2020 behöver du inte ha läkarintyg förrän efter dag 21 när du ansöker om sjukpenning. Det gäller oavsett om du är anställd, egenföretagare, arbetssökande eller föräldraledig.

I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort. Detta gäller inte om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen.

Gäller det smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta

Mer info om detta hittar du på Försäkringskassans sida om corona.

 

Semester och corona

 

 • Kan min arbetsgivare eller jag själv ändra eller återkalla redan beviljad semester?  

När du ansökt om semester och fått den beviljad så kan du inte ändra eller avbryta den hur som helst. Men du kan alltid prata med din chef och se om ni kan komma överens.

Din arbetsgivare kan avbryta din semester om det finns tungt vägande skäl. Om det händer kan du ta kontakt med din lokala förtroendevalda så får du hjälp att reda ut om din arbetsgivare har giltiga skäl att återkalla din semester.

 • Min arbetsgivare vill att jag delar upp min semester, men jag har läst att jag har rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni–augusti. Vad är det som gäller?

För att din arbetsgivare ska kunna dela upp din semester krävs att du och din chef kommit överens om det eller att din arbetsgivare kommit överens med det lokala facket. Hör av dig till den som är förtroendevald på din arbetsplats om du har frågor om vad som gäller där du jobbar.

 • Min arbetsgivare vill att jag ska ta ut hela min semester i september. Måste jag acceptera det?

För att arbetsgivaren på egen hand ska kunna förlägga huvudsemestern till en annan period än juni–augusti krävs särskilda skäl. Det är också möjligt att teckna lokala kollektivavtal om ändrad förläggning av huvudsemester. Hör av dig till den som är förtroendevald på din arbetsplats om du har frågor om vad som gäller där du jobbar.

 • Hur lång tid i förväg har jag rätt att få veta när jag får ta semester?

Enligt semesterlagen har du i vanliga fall rätt att få besked senast två månader innan semestern börjar. Om det finns särskilda skäl har arbetsgivaren dock rätt att lämna besked en månad i förväg. Hör av dig till den som är förtroendevald på din arbetsplats om du har frågor om vad som gäller där du jobbar.

 • Vad händer om jag eller mitt barn blir sjuk under min semester?

Om du blir sjuk under din semester har du möjlighet att avbryta semestern och sjukskriva dig som vanligt. Samma sak gäller om ditt barn blir sjukt och du behöver vabba. Kom ihåg att meddela din arbetsgivare så snart som möjligt om du eller ditt barn är sjukt, så att semestern avbryts. Du behöver också komma överens med arbetsgivaren om att återuppta semestern efter sjukperioden. 

 

Korttidspermittering

 

 • Vad är korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering?

Korttidsarbete, tidigare benämnt korttidspermitteringar, kan bli aktuellt om din arbetsgivare drabbas av oväntade ekonomiska problem. I korthet innebär det att du som anställd går ner i arbetstid under en period men behåller större delen av din lön.

Läs mer om vad korttidspermittering är och hur det påverkar dig som anställd om det blir aktuellt på din arbetsplats. Obs! Korttidsarbete gäller inte dig som jobbar på myndighet eller affärsverk.

 

Har du fler frågor?

Folkhälsomyndigheten samlar information om det nya coronaviruset. Hos Arbetsgivarverket hittar du mer arbetsrättslig information.

Har du fler frågor om coronaviruset och dina rättigheter på jobbet? Ring vår medlemsrådgivning på 0771-555 444.