Frågor och svar om coronaviruset

Just nu har många funderingar om coronaviruset. Här samlar vi vanliga frågor och svar om vad som gäller kring virusutbrottet och dina rättigheter på jobbet. Sidan uppdateras löpande.

Corona och arbetsgivarens ansvar på arbetsplatsen

 

 • Jag är orolig för att bli smittad på jobbet. Vad har min arbetsgivare för ansvar vad gäller corona (covid-19) och säkerheten på arbetsplatsen?

Din arbetsgivare är ansvarig för att arbetsmiljön på jobbet är trygg och säker. I arbetsgivarens ansvar ingår också att vid behov göra riskbedömningar av situationer eller arbetsuppgifter som utsätter dig eller dina kollegor för risker.

Prata med din chef om och i så fall hur din arbetsgivare vidtar åtgärder utifrån förutsättningarna där du jobbar. Du kan också vända dig till ditt lokala fack eller skyddsombudet på din arbetsplats.

 

Att jobba hemifrån under coronatiden

 

 • Min arbetsgivare vill att jag ska jobba hemifrån men jag har ingen bra arbetsplats där. Vad är min arbetsgivares ansvar vad gäller arbetsmiljö vid hemarbete?

Arbetsgivaren är ansvarig för att du har en god arbetsmiljö även vid hemarbete. För de allra flesta fungerar det bra att arbeta hemifrån ett par dagar med bärbar dator. Krävs det att du arbetar hemma en längre period, behöver arbetsgivaren kartlägga din arbetsmiljö i hemmet och vilket behov de anställda har av olika arbetsredskap. Här kan du läsa mer om arbetsgivarens ansvar när du jobbar hemifrån.   

Om du har speciella behov som innebär att du inte kan arbeta hemifrån eller behöver särskilda hjälpmedel, kontakta ditt skyddsombud och din arbetsgivare och se om ni kan hitta en bra lösning.

 

 • Jag får inte jobba hemifrån – det ska vara lika för alla, säger min arbetsgivare. Är det verkligen rätt? 

Din arbetsgivare är skyldig att kontinuerligt riskbedöma arbetsmiljön, inte bara för kollektivet utan även för varje individ. Det går därför inte att säga att samma ska gälla för alla, eftersom vi alla har olika förutsättningar.  

I läget som råder nu bör arbetsgivaren särskilt beakta riskgrupper och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete.  

 

 • Gäller min arbetsskadeförsäkring när jag jobbar hemifrån?

Oavsett var du utför ditt arbete ansvarar arbetsgivaren för din arbetsmiljö och arbetsskadeförsäkringen gäller. Men i praktiken har du ett sämre skydd om du skadar dig hemma än på arbetet. Anledningen är att om arbetsskadeförsäkringen ska gälla så måste olyckan ha en direkt koppling till jobbet vilket i många fall kan vara svårt att bevisa. Därför är det viktigt att minimera skaderiskerna hemma. Här kan du även läsa om hur du ökar din trygghet när du jobbar hemifrån.

 

Corona och riskgrupper

 

 • Jag tillhör en riskgrupp. Har jag rätt att stanna hemma eller arbeta på distans?

Din arbetsgivare är ansvarig för att du är trygg och säker på jobbet. Om du tillhör en riskgrupp bör det tas in i bedömningen kring din arbetssituation, framför allt om du arbetar i en roll där du möter medborgare eller kunder.

Börja med att ta upp saken med din arbetsgivare eller hör av dig till oss om du känner dig osäker.

 

 • Jag har någon som tillhör riskgrupp i hemmet. Har jag rätt att jobba hemifrån? 

Nej, men du kan prata med din arbetsgivare om du kan få tillåtelse att utföra arbetet hemifrån. 

 

Om att stanna hemma från jobbet

 

 • Har jag rätt till ersättning om jag måste stanna hemma från jobbet?

Om din arbetsgivare bestämmer att du ska arbeta hemma eller helt avstå från att arbeta utan stöd i Smittskyddslagen har du rätt att få lön. Det kan till exempel handla om att arbetsgivaren av försiktighetsskäl vill att alla ska arbeta hemifrån.

Om du arbetar på en myndighet görs enligt de centrala kollektivavtalen heller inget löneavdrag om du är frånvarande från jobbet med stöd i Smittskyddslagen, till exempel om vården konstaterat att du är smittad.

Om du arbetar i ett bolag har du i samma situation i stället möjlighet att söka så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan. I det läget har din arbetsgivare möjlighet att göra löneavdrag.

 

 • Vad gäller om förskolan har stängt och jag behöver stanna hemma och ta hand om mitt barn?

Din arbetsgivare är i det här läget inte skyldig att betala ut lön. Du kan däremot ha rätt att vara föräldraledig enligt Föräldraledighetslagen. Andra alternativ kan vara att du kommer överens med din arbetsgivare om att arbeta hemma eller att ta ut semester eller tjänstledighet.

 

 • Behöver jag stanna hemma om någon i familjen är sjuk? 

Enligt Folkhälsomyndigheten ska du stanna hemma om du själv har symptom, men du behöver inte stanna hemma för att någon annan i hushållet är sjuk.   

 

 • Min arbetsgivare har beslutat att helt stänga arbetsplatsen. Har jag rätt till lön under tiden?

Ja. I nuläget rekommenderar expertmyndigheter inte någon allmän stängning av arbetsplatser. Om din arbetsgivare ändå väljer att göra det har du rätt till lön.

 

Varsel om uppsägning i spåren av corona

 

 • Vad betyder varsel om uppsägning?

Varsel om uppsägning innebär att en arbetsgivare informerar (varslar) facket om att de planerar förändringar i verksamheten som kommer att resultera i neddragning eller minskning av antalet anställda.

 

 • Varsel – hur går det till?

Först ska arbetsgivaren göra en bedömning av riskerna för ohälsa eller olycksfall som behöver åtgärdas, en så kallad riskbedömning. Arbetsgivaren varslar sedan facket om de planerade förändringarna. Efteråt kallar arbetsgivaren facket till förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL) om förändringen och konsekvenserna för organisationen och dess medarbetare. I förhandlingen diskuteras bl.a. turordningsreglerna. Här kan du som jobbar inom staten, på myndighet eller i bolag, läsa mer om de specifika regler som gäller dig.

 

 • Vad gäller om jag blir uppsagd under semester eller föräldraledighet?

En uppsägning börjar ofta gälla från och med att din arbetsgivare meddelar att du är uppsagd. Om du har semester anses uppsägningen ha skett tidigast dagen efter din semester är slut. 

Om du är föräldraledig på heltid och sägs upp på grund av arbetsbrist börjar uppsägningstiden gälla från och med att du skulle återgå till jobbet enligt din föräldraledighetsansökan.

Vid andra typer av frånvaro ska du få meddelande om uppsägning via rekommenderat brev om du inte kan delges personligen. Uppsägningen anses då ha skett 10 dagar efter det att brevet lämnats in till posten.

Så agerar du vid förkylningssymtom

 

 • Måste jag sjukskriva mig om jag har en liten förkylning? Jag går ju miste om pengarna och kan ju egentligen jobba? Jag har inte möjlighet att jobba hemifrån. 

Ja, det behöver du. Enligt Smittskyddslagen ska du uppmärksamma och vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som vet eller som har anledning att misstänka att den bär på smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Folkhälsomyndigheten råder alla som uppbär förkylningssymptom, även milda, att undvika kontakter med andra, både i arbetslivet och i privatlivet.

 

Om karensavdraget

 

 • Vad innebär det att regeringen tillfälligt har slopat karensavdraget?

Det innebär att du får sjuklön från första dagen om du blir sjuk och behöver stanna hemma från jobbet. På lönespecifikationen kommer karensavdrag göras som vanligt och sedan gör du ansökan retroaktivt till Försäkringskassan.

Karensen är tillfälligt slopad från och med 11 mars. Om du är anställd ersätts du med ett så kallat schablonbelopp på 700 kronor före skatt.

Du hittar mer information angående ersättning och hur du ansöker på Försäkringskassans sida om corona.

 

Om läkarintyg

 

 • Har det skett förändr​ingar i reglerna kring läkarintyg?

 
Ja. Om du sjukanmält dig 13 mars eller senare behöver du inte skicka in läkarintyg förrän efter att du varit sjuk i 14 dagar. Det finns också förändringar vad gäller tillfälliga beslut att betala ut sjukpenning. Mer info om detta hittar du på Försäkringskassans sida om corona.

 

Om karantän

 

 • Vad gäller om jag med anledning av corona blir satt i karantän under en utlandsresa?

Om du under en privat resa sätts i karantän och av den anledningen inte kan komma tillbaka till arbetet är din arbetsgivare inte skyldig att betala ut lön under tiden du är frånvarande. Det här kan enligt vår bedömning däremot inte ses som otillåten frånvaro så länge du meddelat din arbetsgivare varför du är borta.

Om samma sak händer under en tjänsteresa har du fortfarande rätt till lön. Du har i det läget också rätt till traktamente.

 

Semester och corona

 

 • Kan min arbetsgivare eller jag själv ändra eller återkalla redan beviljad semester?  

När du ansökt om semester och fått den beviljad så kan du inte ändra eller avbryta den hur som helst. Men du kan alltid prata med din chef och se om ni kan komma överens.

Din arbetsgivare kan avbryta din semester om det finns tungt vägande skäl. Om det händer kan du ta kontakt med din lokala förtroendevalda eller vår medlemsrådgivning ST Direkt. Då kan vi hjälpa dig att reda ut om din arbetsgivare har giltiga skäl att återkalla din semester.

 

 • Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta semester i stället för att bli hemförlovad med lön?  

Din arbetsgivare kan i denna särskilda situation hemförlova dig med lön. Det vill säga att beordra dig att vara hemma med lön. Din arbetsgivare kan däremot inte tvinga dig att ta ut semesterledighet. 

 

 • Min arbetsgivare vill att jag delar upp min semester, men jag har läst att jag har rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni–augusti. Vad är det som gäller?

För att din arbetsgivare ska kunna dela upp din semester krävs att du och din chef kommit överens om det eller att din arbetsgivare kommit överens med det lokala facket. Hör av dig till den som är förtroendevald på din arbetsplats om du har frågor om vad som gäller där du jobbar.

 

 • Min arbetsgivare vill att jag ska ta ut hela min semester i september. Måste jag acceptera det?

För att arbetsgivaren på egen hand ska kunna förlägga huvudsemestern till en annan period än juni–augusti krävs särskilda skäl. Det är också möjligt att teckna lokala kollektivavtal om ändrad förläggning av huvudsemester. Hör av dig till den som är förtroendevald på din arbetsplats om du har frågor om vad som gäller där du jobbar.

 

 • Hur lång tid i förväg har jag rätt att få veta när jag får ta semester?

Enligt semesterlagen har du i vanliga fall rätt att få besked senast två månader innan semestern börjar. Om det finns särskilda skäl har arbetsgivaren dock rätt att lämna besked en månad i förväg. Hör av dig till den som är förtroendevald på din arbetsplats om du har frågor om vad som gäller där du jobbar.

 

 • Vad händer om jag blir sjuk under min semester?

Om du blir sjuk under din semester har du rätt att sjukskriva dig som vanligt. Du har också rätt att vabba under din semester.

 

Korttidspermittering

 

 • Vad är korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering?

Korttidsarbete, tidigare benämnt korttidspermitteringar, kan bli aktuellt om din arbetsgivare drabbas av oväntade ekonomiska problem. I korthet innebär det att du som anställd går ner i arbetstid under en period men behåller större delen av din lön.

Läs mer om vad korttidspermittering är och hur det påverkar dig som anställd om det blir aktuellt på din arbetsplats. Obs! Korttidsarbete gäller inte dig som jobbar på myndighet eller affärsverk.

 

Har du fler frågor?

Folkhälsomyndigheten samlar information om det nya coronaviruset. Hos Arbetsgivarverket hittar du mer arbetsrättslig information.

Har du fler frågor om coronaviruset och dina rättigheter på jobbet? Ring vår medlemsrådgivning på 0771-555 444.