blå postitlappar och en rosa i mitten med glödlampor på

Frågor och svar om coronapandemin

Många har funderingar om coronapandemin. Här samlar vi vanliga frågor och svar om vad som gäller kring pandemin, vaccinering och dina rättigheter på jobbet. Sidan uppdateras löpande.


Återgång till kontoret efter corona
 

 • Kan arbetsgivaren kräva karantän efter att jag som anställd rest utomlands på semester?  

Ja, så länge arbetsgivaren också betalar lön kan arbetsgivaren bestämma att du ska stanna hemma från arbetet efter en resa, oavsett Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förutsättningen är att det finns anledning att anta att du som medarbetare kan bära på smitta. Arbetsgivaren kan antingen kräva att arbete utförs hemifrån eller arbetsbefria dig under perioden. 

Om Folkhälsomyndigheten rekommenderar karantän efter resa med anledning av coronaviruset, och du som arbetstagare inte kan utföra dina arbetsuppgifter hemifrån, så kan arbetsgivaren bevilja fortsatt semester alternativt får du vara tjänstledig utan lön. Vi rekommenderar att ni kommer överens om vad som gäller innan resan om det är möjligt. Om ni inte är överens om eventuell avstängning så kontakta dina fackliga representanter. 

 • Hur snabb omställning tillbaka till kontoret kan arbetsgivaren kräva? 

Arbetsgivaren bör ha en dialog med skyddsombud samt det lokala facket för att lägga upp en plan för hur återgången till kontoren bör se ut. Riskbedömningar bör göras för att förebygga eventuella arbetsmiljörisker i samband med återgången. Även konsekvenserna av eventuell oro bör omhändertas. Arbetsgivaren är ansvarig för att du som arbetstagare har en bra arbetsmiljö och kan känna dig trygg på arbetsplatsen.  

Exakt hur lång omställningstiden ska vara innan alla måste vara tillbaka på kontoret är svårt att svara på. Det är därför så viktigt med dialogen om vad som skulle funka bäst hos er, vilka risker och fördelar som kan finnas med olika alternativ. Arbetsgivaren kan dock bestämma att alla ska vara tillbaka på kontoret ett visst datum, och det är arbetsgivaren som beslutar var arbetet ska utföras.  

 • Kan arbetsgivaren kräva att jag är på kontoret? 

Ja. Om din arbetsgivare vill att du är på plats fysiskt så behöver du komma in till kontoret. Att inte följa din arbetsgivares begäran kan ses som arbetsvägran. Men är det så att du av någon anledning inte vill vara på kontoret fem dagar i veckan rekommenderar vi att du pratar med din arbetsgivare. Förhoppningsvis kommer ni hitta en lösning som fungerar för er båda.  

Kanske kan ni redan nu påbörja en diskussion, gärna med er fackliga organisation på jobbet, om hur ni skulle vilja arbeta i framtiden. Många arbetsplatser har ställt om under det senaste året och anpassat sig till arbetssätt som fungerar på distans, såväl som på plats. Det har gjort att många önskar ett flexibelt arbetssätt även i fortsättningen. 

 • Behöver jag ett distansarbetsavtal om jag fortsättningsvis kommer jobba mycket hemifrån? 

Ja, det behövs en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare. I det här fallet är distansarbete frivilligt, det vill säga frivilligt både för dig själv och för arbetsgivaren. En förutsättning för att det ska fungera bra är att det finns riktlinjer för distansarbete på din arbetsplats. Där bör det framgå vad som gäller för distansarbete och när det är möjligt att träffa en överenskommelse mellan dig som anställd och din arbetsgivare.  

I överenskommelsen är det viktigt att det också framgår att den kan sägas upp av dig respektive din arbetsgivare och vilken uppsägningstid som gäller.  

 • Måste jag lämna tillbaka min skärm och stol om jag kommer fortsätta jobba hemifrån? 

Det är upp till din arbetsgivare att besluta. Om du ska fortsätta jobba hemifrån behöver du komma överens med din arbetsgivare om hur det ska fungera rent praktiskt.  

 • Har jag rätt att sitta på min gamla plats på kontoret när jag kommer tillbaka? 

Nej. Du har inte rätt att ha en viss plats på kontoret. Arbetsgivaren har rätt att disponera över lokalerna och kan ändra bland medarbetarnas arbetsplatser. Om du har behov av en anpassad arbetsplats kan du prata med din arbetsgivare. Arbetsgivaren kan då ta hänsyn till dina behov i planeringen av hur lokalerna ska användas när alla är tillbaka på kontoret igen. 

Om det däremot handlar om att arbetsgivaren vill att ni efter återgången eller på sikt ska ett helt annat arbetssätt när ni kommer tillbaka efter distansarbete (till exempel aktivitetsbaserat arbetssätt eller liknande). Då handlar det om en större förändring i arbetet och det ska förhandlas med facket. I så fall ska en riskbedömning göras tillsammans med skyddsombuden.  

 • Hur ser arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ut om jag fortsätter jobba hemifrån? 

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön även när du jobbar hemifrån. Eftersom arbetsgivaren inte kan påverka hur du bor eller gå in i bostaden och kontrollera arbetsmiljön utan ditt medgivande så blir det extra viktigt att du har en dialog med din chef om din arbetsmiljö. 

Du behöver delta i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma arbetsgivaren på risker i arbetsmiljön och föreslå åtgärder. Uppmärksamma din arbetsgivare om du behöver ytterligare stöd eller kunskap för att själv kunna identifiera risker i din hemarbetsmiljö.   

 • Vilka försäkringar gäller när jag jobbar hemma?

När du är på jobbet räcker det i princip att en olycka inträffar under arbetstid och att du befinner dig inom arbetsområdet för att försäkringen ska gälla (och att alla andra krav för godkänd arbetsskada är uppfyllda såklart). Vid hemarbete ställs det dock högre krav; det ska finnas ett påtagligt och direkt samband med arbetet. Läs mer här om om hur det funkar.
 

Vaccinering
 

I nuläget gäller samma råd och riktlinjer för vaccinerade och ovaccinerade personer men Folkhälsomyndigheten skriver i ett pressmeddelande den 16 september "Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig". Svaren nedan är skrivna utifrån tidigare rekommendationer och kommer att ses över av våra jurister inom kort.

 • Har min arbetsgivare rätt att kräva att jag vaccinerar mig mot Covid-19? 

I Sverige finns det ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Vaccination är frivilligt och utgångspunkten är att arbetsgivaren inte kan kräva det.  

 • Kan jag drabbas av någon arbetsrättslig åtgärd om jag inte vaccinerar mig? 

Som offentligt anställd är du skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp från arbetsgivaren. Det medför också ett skydd mot arbetsrättsliga åtgärder om du väljer att inte vaccinera dig. 

I den privata sektorn ska det i stället göras en avvägning mellan arbetsgivarens intresse att vaccinera personalen och den anställdas rätt till sin kroppsliga integritet. Vaccinationskrav är dock en väldigt ingripande åtgärd så det behöver vara ett synnerligen starkt arbetsgivarintresse för att den kroppsliga integriteten skulle få ge vika.   

 • Får arbetsgivaren behandla vaccinerade och icke-vaccinerade medarbetare olika? 

Arbetsgivaren bör möjliggöra för alla arbetstagare, vaccinerade såväl som ovaccinerade, att följa Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter. Dessutom ansvarar arbetsgivaren för arbetsmiljön och för att förebygga smittspridning på arbetsplatsen. I första hand ska detta arbete ske genom gemensamma åtgärder, till exempel fysisk distans, noggrann rengöring distansarbete och digitala möten.

I vissa verksamheter kan det även bli aktuellt med personlig skyddsutrustning eller att vaccinerad personal utför vissa arbetsuppgifter. I sådana undantagsfall kan ovaccinerad personal tillfälligt behöva omplaceras till andra arbetsuppgifter. 

 • Har min arbetsgivare rätt att veta om jag vaccinerat mig eller inte? 

Du har ingen generell skyldighet att berätta för din arbetsgivare om du är vaccinerad. Det kan dock förekomma situationer då din arbetsgivare behöver informationen, till exempel för att kunna bedöma om du kan utföra en viss arbetsuppgift.

Uppgift om immunitet/vaccination är känsliga personuppgifter och att registrera och lagra sådana uppgifter är som huvudregel förbjudet enligt dataskyddsförordningen, annat än i vissa särskilda undantagsfall. 

 • Jag är orolig att mina kollegor inte är vaccinerade. Kan jag kräva att få jobba hemifrån? 

Nej, du kan inte kräva att få jobba hemifrån. I första hand handlar det om gemensamma åtgärder som till exempel fysisk distans, noggrann rengöring, distansarbete och digitala möten. 

Det är arbetsgivaren som ansvarar för din arbetsmiljö och för att förebygga smittspridning på arbetsplatsen. Om du inte känner dig trygg på jobbet så behöver du prata med din chef och se om ni kan hitta en lösning.
 

Vaccinering på arbetstid
 

 • Kan jag kräva att få vaccinera mig på betald arbetstid?  

Nej, den rätten finns inte enligt de centrala avtalen, men det kan vara så att Fackförbundet ST på din arbetsplats har förhandlat fram den rätten i ditt lokala avtal. Dock så är det stor verksamhetsnytta att så många som möjligt blir vaccinerade så snabbt som möjligt, det gör att det finns goda argument för att ha möjlighet att vaccinera sig på betald arbetstid.   

 • Hur ser det generellt ut bland statliga arbetsgivare?  

Fackförbundet ST gjorde en snabbenkät som visade på att en majoritet av de statliga arbetsgivarna gav möjlighet till vaccination på betald arbetstid, särskilt om det var svårt att få tid för vaccination utanför arbetstiden. Dock var det inte alla statliga arbetsgivare som hade kommit till den slutsatsen – något som vi tycker är olyckligt. 

Att bli sjuk i corona höjer sjuktalen, utöver verksamhetsnyttan i att vaccinera sig så finns det också en stor samhällsnytta och därmed bort staten vara ett föredöme i att underlätta för sina medarbetare att vaccinera sig.   

 • Vad tycker ST om vaccinering på arbetstid?    

Många har hunnit bli fullvaccinerade men inte alla. Fackförbundet ST anser att medlemmar som fortfarande behöver vaccineras mot covid-19 ska ha möjlighet att göra det på arbetstid. Våra medlemmar består av samhällsbärande yrkesgrupper, som behövs för att samhället ska fungera.  

 

Corona och arbetsgivarens ansvar på arbetsplatsen

 

 • Jag är orolig för att bli smittad på jobbet. Vad har min arbetsgivare för ansvar vad gäller corona (covid-19) och säkerheten på arbetsplatsen?

Din arbetsgivare är ansvarig för att arbetsmiljön på jobbet är trygg och säker. I arbetsgivarens ansvar ingår också att vid behov göra riskbedömningar av situationer eller arbetsuppgifter som utsätter dig eller dina kollegor för risker.

Prata med din chef om och i så fall hur din arbetsgivare vidtar åtgärder utifrån förutsättningarna där du jobbar. Du kan också vända dig till ditt lokala fack eller skyddsombudet på din arbetsplats.

 

Att jobba hemifrån under coronatiden
 

 • Min arbetsgivare vill att jag ska jobba hemifrån men jag har ingen bra arbetsplats där. Vad är min arbetsgivares ansvar vad gäller arbetsmiljö vid hemarbete?

Arbetsgivaren är ansvarig för att du har en god arbetsmiljö även vid hemarbete. För de allra flesta fungerar det bra att arbeta hemifrån ett par dagar med bärbar dator. Krävs det att du arbetar hemma en längre period, behöver arbetsgivaren kartlägga din arbetsmiljö i hemmet och vilket behov du har av olika arbetsredskap. Här kan du läsa mer om arbetsgivarens ansvar när du jobbar hemifrån.   

Om du har speciella behov som innebär att du inte kan arbeta hemifrån eller behöver särskilda hjälpmedel, kontakta ditt skyddsombud och din arbetsgivare och se om ni kan hitta en bra lösning.

 

Corona och riskgrupper

 

 • Jag tillhör en riskgrupp. Har jag rätt att stanna hemma eller arbeta på distans?

Regeringen har beslutat att personer i riskgrupper, som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19, ska kunna ansöka om förebyggande sjukpenning om de inte kan utföra sitt arbete. Information om vilka riskgrupper som ingår i beslutet, villkor och hur ansökan om ersättning går till finns på Försäkringskassans hemsida

Om du jobbar på myndighet eller inom affärsverk och får förebyggande sjukpenning så ska du även få sjukpenningtillägg. 

Om du är gravid räknas du som riskgrupp från vecka 20 i graviditeten. Stängs du av från ditt arbete som följd av att din arbetsgivare inte kan se till attt du kan arbeta kvar på ett tryggt och säkert sätt - då kan du ansöka om graviditetsersättning.

 • Jag har en närstående i riskgrupp och kan inte jobba, har jag rätt till ersättning?

Om du måste avstå från att jobba för att inte smitta en närstående som är i riskgrupp kan du ha rätt till ersättning. Detta gäller för dig som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp. Alla krav och villkor för denna typ av ersättning finns att hitta på Försäkringskassans hemsida.

 • Jag har någon som tillhör riskgrupp i hemmet. Har jag rätt att jobba hemifrån? 

Nej, men du kan prata med din arbetsgivare om du kan få tillåtelse att utföra arbetet hemifrån. 

 

Om att stanna hemma från jobbet

 

 • Vad gäller om förskolan har stängt och jag behöver stanna hemma och ta hand om mitt barn?

Din arbetsgivare är i det här läget inte skyldig att betala ut lön. Du kan däremot ha rätt att vara föräldraledig enligt Föräldraledighetslagen. Andra alternativ kan vara att du kommer överens med din arbetsgivare om att arbeta hemma eller att ta ut semester eller tjänstledighet.

Om regeringen, med anledning av corona, beslutar om att förskolor eller skolor ska stängas kan du få ersättning för vab om du behöver avstå från att jobba eller går miste om a-kassa.

Du kan även få ersättning för vab om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas. Det gäller:

 1. på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
 2. när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
 3. när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuka i covid-19.

Detta gäller för barn:

 1. under 12 år
 2. som fyllt 12 men inte 16 år och som har ett särskilt vård- eller tillsynsbehov
 3. som fyllt 16 men inte 21 år (i vissa fall 23 år) och som omfattas av LSS

Ersättningen du får om regeringen beslutar att stänga skolorna är inte densamma som för vanlig vab utan du får cirka 90 procent av den ersättning som du normalt brukar få.

 • Vad gäller kring sjukintyg? 

Från och med 1 november 2020 behöver du inte ha läkarintyg förrän efter dag 21 när du ansöker om sjukpenning. Det gäller oavsett om du är anställd, egenföretagare, arbetssökande eller föräldraledig. Detta gäller fram till 30 september 2021. 

I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort. Detta gäller inte om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen. Det kan även vara bra att veta att vissa kollektivavtal reglerar sjukintyg till arbetsgivare vilket innebär att du kan behöva lämna sjukintyg trots att regeringen tagit bort kravet, så för säkerhets skull bör du kontrollera ditt kollektivavtal. 

Mer info om detta hittar du på Försäkringskassans sida om corona. 

 • Min arbetsgivare har beslutat att helt stänga arbetsplatsen. Har jag rätt till lön under tiden? 

Ja. I nuläget rekommenderar expertmyndigheter inte någon allmän stängning av arbetsplatser. Om din arbetsgivare ändå väljer att göra det har du rätt till lön. 

 

Varsel om uppsägning i spåren av corona

 

 • Vad betyder varsel om uppsägning?

Varsel om uppsägning innebär att en arbetsgivare informerar (varslar) om att de planerar förändringar i verksamheten som kommer att resultera i neddragning eller minskning av antalet anställda.

 • Varsel – hur går det till?

Först ska arbetsgivaren göra en bedömning av riskerna för ohälsa eller olycksfall som behöver åtgärdas, en så kallad riskbedömning. Arbetsgivaren varslar sedan facket om de planerade förändringarna. Efteråt kallar arbetsgivaren facket till förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL) om förändringen och konsekvenserna för organisationen och dess medarbetare. I förhandlingen diskuteras bland annat turordningsreglerna.

Här kan du läsa mer om varsel och uppsägningar.

 • Vad gäller om jag blir uppsagd under semester eller föräldraledighet?

En uppsägning börjar ofta gälla från och med att din arbetsgivare meddelar att du är uppsagd. Du kan bli uppsagd under din semester men din uppsägningstid börjar inte löpa förrän du har kommit tillbaka från semestern

Om du är föräldraledig på heltid och sägs upp på grund av arbetsbrist börjar uppsägningstiden gälla från och med att du skulle återgå till jobbet enligt din föräldraledighetsansökan.

Vid andra typer av frånvaro ska du få meddelande om uppsägning via rekommenderat brev om du inte kan delges personligen. Uppsägningen anses då ha skett 10 dagar efter det att brevet lämnats in till posten.

 

Om karensavdraget

 

 • Vad innebär det att regeringen tillfälligt har slopat karensavdraget?

Det innebär att du kan söka ersättning från Försäkringskassan för karensavdrag som din arbetsgivare gör. Du hittar mer information angående ersättning och hur du ansöker på Försäkringskassans sida om corona.

 

Korttidsarbete och uppsägning  

 

 • Vad gäller vid korttidsarbete och uppsägning?   

Du som blivit uppsagd har rätt att behålla din ordinarie lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden. Detta gäller även om du inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare.  

Här kan du läsa mer om varsel och uppsägningar. 

 

 

Har du fler frågor?

Folkhälsomyndigheten samlar information om det nya coronaviruset. Hos Arbetsgivarverket hittar du mer arbetsrättslig information.

Har du fler frågor om coronaviruset och dina rättigheter på jobbet? Ring vår medlemsrådgivning på 0771-555 444.