Person läser om corona och semester på telefonen

Så kan corona påverka din semester

Snart är det sommar och många av oss ser fram emot semestern. Men corona har gjort det svårt för många arbetsplatser att planera vilket gör att det kommer in många frågor till oss. Här reder vi ut de vanligaste som berör dina rättigheter före och under semestern. 

Din semester kan bli inställd – men det måste finnas fog

Beviljad semester är bindande för både arbetstagare och arbetsgivare. Din semester kan dock avbrytas eller återkallas, men endast om det finns fog för det. Arbetsgivaren kan inte utan fog återkalla eller avbryta din semester. 

För att det ska finnas fog för inställd eller återkallad semester ska det finnas omständigheter som arbetsgivaren inte har kunnat förutse. 

Om din chef ändrar en tidigare beslutad semesterförläggning och hon eller han inte har fog för detta, kan ST begära förhandling. Detta sker ofta i efterhand, vilket innebär att det är viktigt att du först gör som chefen har beordrat dig

Om din semester blir återkallad och du inte är överens om saken bör du ta kontakt med din lokala förtroendevalda eller vår medlemsrådgivning ST Direkt.

Vi hjälper dig att reda ut om din arbetsgivare har giltiga skäl att återkalla din semester.

Du har fortfarande rätt till en sammanhängande semester

Oavsett corona så har du rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni–augusti. För att din arbetsgivare ska kunna dela upp din semester krävs att du och din chef kommit överens om det eller att din arbetsgivare kommit överens med det lokala facket. 

Din semester kan bli uppskjuten till hösten – men då krävs särskilda skäl

För att arbetsgivaren på egen hand ska kunna förlägga huvudsemestern till en annan period än juni–augusti krävs särskilda skäl. Det är också möjligt för arbetsgivaren att teckna kollektivavtal om ändrad förläggning av huvudsemester. 

Du har fortfarande rätt att få besked om semester två månader i förväg

Enligt semesterlagen har du rätt att få besked senast två månader innan semestern börjar om semestern förläggs på annat vis än det du som arbetstagare har sökt.

Om det finns särskilda skäl har arbetsgivaren dock rätt att lämna besked en månad i förväg. 

Har du frågor om vad som gäller på din arbetsplats?

Trots kris gäller fortfarande semesterlagen och kollektivavtal. Men om frågor fortfarande uppstår hör av dig till den som är förtroendevald på din arbetsplats så får du hjälp att reda ut vad som gäller där du jobbar. Du kan även kontakta vår medlemsrådgivning ST Direkt.