Kollegor som pratar

Så bidrar du till ett bra arbetsmiljöarbete under pandemin

Så här kan du som förtroendevald bidra till arbetsmiljöarbetet under coronapandemin – oavsett om du är nybörjare eller redan deltar i det fortlöpande arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats.

Coronapandemin har det senaste året ställt högre krav än vanligt på arbetsmiljöarbetet. Här är några saker att tänka på för dig som förtroendevald.

  • Lyssna in medlemmar. Mångas arbetssituation påverkas både fysiskt och psykiskt av pandemin. Var lyhörd och håll dig uppdaterad om vad som är viktigt för medlemmarna.
  • Diskutera signalerna du får från medlemmar med skyddsombudet på din arbetsplats.
  • På Arbetsmiljöverkets webbplats finns användbar information om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och hur det påverkas av coronapandemin.
  • Dela med dig av vad du vet. Oavsett om du själv deltar aktivt i arbetsmiljöarbetet eller inte – dela med dig till medlemmarna av vad du vet om beslut som fattas. Det bidrar till att skapa trygghet.

Då behövs riskbedömningar

Här är några exempel på omständigheter och förändringar där den lokala skyddsorganisationen på arbetsplatsen behöver diskutera vilka risker de kan innebära för arbetsmiljön.

  • Smittrisker
  • Ökad arbetsbelastning
  • Hemarbete
  • Förändrade arbetstider och arbetsuppgifter

Ny situation – samma verktyg som innan

För dig som sedan tidigare deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats handlar arbetet under pandemin framför allt om att använda de verktyg som redan finns. I grunden handlar det om att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera ”precis som vanligt”. Riskbedömningar kan dock behöva göras oftare allt eftersom läget förändras och nya beslut fattas på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren måste ha koll också på den enskildes arbetssituation

Arbetsgivaren är skyldig att säkerställa bra arbetsmiljö också på individuell nivå. Var extra uppmärksam om arbetskamrater som tillhör riskgrupper, eller har anhöriga som tillhör en riskgrupp, signalerar att de är oroliga eller har funderingar om sin arbetssituation – det här är något som arbetsgivaren behöver ta hänsyn till. Erbjud gärna att finnas till hands som stöd i kontakt med arbetsgivaren.

Arbetsgivarens ansvar gäller också vid hemmajobb

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön också när medarbetare jobbar hemifrån. Vilka särskilda risker innebär distansarbete för it-miljön och för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön? Hur ska arbetsgivarens dialog med hemarbetstagarna om den fysiska arbetsmiljön se ut? Behöver medarbetarna mer pauser för att kompensera sämre ergonomiska förutsättningar? Håll diskussionen levande – ju mer långvarigt distansarbetet blir, desto större blir sannolikt behovet.