Om medlemskapet

Till ST är alla på arbetsplatsen välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning och befattning. Vi är övertygade om att alla som är anställda på samma arbetsplats tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i olika yrkesförbund. Det ger styrka och samhörighet.
Nyhet

Fackligt engagemang gör skillnad för arbetsplatsen

Våra medlemmar utgör kärnan i vårt förbund och det är de som gör oss starka. I vår nya medlemsintervjuserie möter du våra medlemmar som delar med sig av sin bild av facket och vad medlemskapet betyder för dem.