Kollegor vid skrivbord

Här är ditt nya kollektivavtal

Vårt nya kollektivavtal på det statliga avtalsområdet blev klart den 1 december 2020 och innehåller bland annat konkurrenskraftiga löneökningar, fortsatta förhandlingsmöjligheter om anställningstryggheten och bättre villkor för långtidssjuka.

För dig som jobbar inom staten

På det statliga avtalsområdet förhandlar vi om centrala kollektivavtal för dig som jobbar på myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk. Vår förhandlingsmotpart är Arbetsgivarverket.

Arbetar du i ett bolag, till exempel hos Postnord eller SJ? Då hittar du information om ditt avtalsområde här.

Bra kollektivavtal uppstår inte av sig själva. Det är när vi är många som kräver förbättring som vi kan göra verklig skillnad. Tack vare dig och 100 000 andra som arbetar inom staten har vi under höstens förhandlingar lyckats driva igenom en rad avgörande förbättringar – och säga nej till flera försämringar.

Vårt nya kollektivavtal började gälla den 1 december 2020. Här kan du läsa mer om ditt nya kollektivavtal.

Några av de största vinsterna

  • 5,4 procent i löneökningar de kommande tre åren
  • Retroaktiv löneökning från 1 oktober
  • Fortsatta förhandlingsmöjligheter om anställningstryggheten
  • Samarbete för bättre arbetsmiljö
  • Bättre villkor för långtidssjuka
  • Höjd semesterlönegaranti
  • Krav på större tydlighet vid anställning

Några av arbetsgivarnas krav som vi stoppade

  • Löneavdrag vid vård av anhörig, flytt och läkarbesök
  • Ökad rätt för arbetsgivaren att bestämma över din arbetstid
  • Rätt att förlägga sommarsemestern till maj–september

Ditt lokala avtal kan innehålla andra överenskommelser

Vårt kollektivavtal ger facket på din arbetsplats stora möjligheter att förhandla om vilka löneökningar och villkor som ska gälla just där du jobbar. Hör med närmsta förtroendevald om du har frågor om vad som gäller på din arbetsplats!

Fler frågor och svar om det nya avtalet

Mer om nyheterna i det nya kollektivavtalet

Löneökningar som står sig på arbetsmarknaden

Våra medlemmar ska ha löner som står sig på svensk arbetsmarknad. Vårt nya kollektivavtal innehåller löneökningar på 5,4 procent de kommande tre åren – samma löneutveckling som för anställda i det privata näringslivet. Det här innebär att vi fortsätter att följa det så kallade märket.

Retroaktiv löneökning från 1 oktober

Under våren kom vi och arbetsgivarna överens om att förlänga vårt tidigare kollektivavtal i två månader med anledning av coronapandemin. Retroaktiv löneökning från 1 oktober innebär att du som medlem inte förlorar ekonomiskt på fördröjningen.

Fortsatta förhandlingsmöjligheter om anställningstryggheten

En stat i världsklass kräver trygga anställda. I vårt nya kollektivavtal har vi därför sett till att det finns skrivningar som tvingar arbetsgivarna att förhandla med oss om våra medlemmars anställningstrygghet om det i framtiden sker försämringar i Lagen om anställningsskydd, LAS.

Samarbete för bättre arbetsmiljö

Coronapandemin påverkar just nu de flestas vardag och väcker hela tiden nya frågor – inte minst om arbetsmiljö. Vårt nya kollektivavtal innebär att vi nu inleder ett samarbete med arbetsgivarna för att hitta lösningar för bättre arbetsmiljö på flera områden. Fokus kommer att ligga på distansarbete, psykisk ohälsa och rehabilitering.

Bättre villkor för långtidssjuka

Det nya kollektivavtalet ger den som är sjukskriven och har genomgått rehabilitering, men inte kan gå tillbaka till sitt tidigare arbete, rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen. Trygghetsstiftelsen ger hjälp till nytt jobb och kan i vissa lägen stötta ekonomiskt.

Höjd semesterlönegaranti

Alla har rätt till en bra semester. Vårt nya kollektivavtal innehåller en förbättrad semesterlönegaranti som innebär att den som tjänar mindre än 29 425 kronor i månaden får mer pengar i plånboken under semestern. Vår låglönesatsning innebär också extra pengar att fördela på löneökningar på arbetsplatsen för varje anställd som tjänar mindre än 26 100 kronor per månad.

Krav på större tydlighet vid anställning

Det nya kollektivavtalet ställer högre krav på arbetsgivare att tydliggöra vad som gäller kring till exempel lön, anställningsform och kollektivavtal vid anställning.

Därför behöver vi vara många – också på din arbetsplats

Nu börjar de lokala förhandlingarna på din arbetsplats. Varje medlem räknas – ju fler vi är, desto bättre möjligheter har det lokala facket att göra skillnad under förhandlingarna om arbetsvillkoren där du jobbar. Har du en kollega som bryr sig om lön och arbetsmiljö men inte är medlem än? Läs mer på sidan nedan.

Värva en kollega

För dig som är förtroendevald

På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna om vårt nya kollektivavtal. Kommer du att delta i lokala förhandlingar? Hör i första hand av dig till din sektion eller avdelning för frågor och stöd i det arbetet. Du är också välkommen att ringa till ST Direkt på 0771-555 444.

Så kan du berätta om vårt nya avtal på jobbet

Vårt nya aktivitetspaket gör det enkelt för dig som förtroendevald att berätta om våra vinster i höstens avtalsrörelse!

Hämta här