Bli medlem i Fackförbundet ST

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet. Vi är facket för dig som jobbar på en myndighet eller verk, i ett bolag med statligt uppdrag, inom universitet och högskola eller på en statligt finansierad stiftelse.

Vi är det ledande fackförbundet inom statlig verksamhet

Som Sveriges enda fackförbund som uteslutande organiserar statligt anställda har vi en unik kunskap om hur det är att arbeta på statligt uppdrag. Vi är övertygade om att alla anställda tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i olika yrkesförbund.

ST är medlem i TCO och partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i politiska frågor gör vi det utifrån medlemmars intressen och i syfte att förbättra medlemmars villkor – aldrig utifrån partipolitisk grund.

3 månader gratis medlemskap!

Som ny medlem i ST är medlemskapet gratis i tre månader*.

Därefter betalar du bara 50 kronor per månad under de kommande tre månaderna av ditt medlemskap.

Bli medlem

*Erbjudandet gäller för yrkesverksamma medlemmar, som ej varit medlemmar i ST de senaste 18 månaderna. 

Vill du byta från ett annat fackförbund?

Om du idag är medlem i Unionen eller Vision men har börjat jobba inom STs område, så kan vi hjälpa dig med övergången. Ange i din ansökan vilket förbund du är med i så ordnar vi med utträdet.

Frågor och svar

Vem kan bli medlem i ST?

Fackförbundet ST organiserar anställda på myndighet, affärsverk, högskolor och universitet, statligt ägda bolag och statligt finansierade stiftelser. Vi har också medlemmar i privata företag med statligt uppdrag.

Vi har också medlemmar i privata företag med statligt uppdrag.

Oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter kan du bli medlem i ST.

Varför ska jag bli medlem?

Genom ditt medlemskap i ST får du inte bara fina förmåner och ett stöd i arbetslivet, du bidrar även till att vi tillsammans kan jobba för frågor som bättre arbetsmiljö, inflytande i arbetet, jämställdhet och mångfald.

Bli medlem, nu!

Allt det här får du som medlem i ST!

 • Förhandlingshjälp: Vi kan dina rättigheter och företräder dig om du till exempel blir uppsagd, diskriminerad eller inte får ut din lön.
 • Facklig rådgivning: När du behöver snabba svar om din lön och dina villkor är det viktigt med ett fack som är lätta att komma i kontakt med. Du kan bland annat ringa eller mejla ST Direkt som ger dig snabba svar varje vardag 8-17.
 • Inkomstförsäkring: Om du sägs upp innebär vår inkomstförsäkring att tillvaron blir lite lättare och inkomstbortfallet mindre. Du kan maximalt få upp till 80 procent av lönen i 150 dagar. Glöm inte att komplettera med a-kassa!
 • Lönerådgivning: Våra lönerådgivare coachar dig inför lönesamtalet och hjälper dig att få en bild av löneläget på arbetsplatsen. 
 • Karriärtjänster: Våra karriärcoacher kan agera bollplank när du har funderingar kring nästa steg i karriären och våra CV-granskare hjälper dig att lyfta dig själv på bästa sätt i ditt CV.
 • Försäkringar: Som ny medlem i Fackförbundet ST ansluts du automatiskt till bland annat livförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring. Försäkringarna ingår utan kostnad i tre månader, sedan får du själv ta ställning till om du vill behålla dem till ett förmånligt medlemspris. 

Och mycket mer!

alla förmåner

Bli medlem i facket för alla på arbetsplatsen

Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. 

Bli medlem
”Fackförbundet ST är det givna valet på en statlig arbetsplats!”
Johanna Olseryd,
Utredare på Brottsförebyggande Rådet

Det här gör ST för dig

 • Förhandlar, bland annat för bättre lön och villkor
 • Erbjuder juridisk expertis inom arbetsrätt
 • Arrangerar fackliga utbildningar, event och nätverksträffar
 • Ger råd, stöd och vägledning på arbetsplatsen
 • Påverkar politiker i syfte att förbättra förutsättningarna på din arbetsplats
 • Stödjer yrkesmässig utveckling, bland annat genom professionella karriärcoacher
 • Erbjuder förmånliga försäkringar och medlemslån för dig och familj

Påverka på din arbetsplats

Det är medlemmarna som är facket och tillsammans formar verksamheten.

Vill du engagera dig i frågor som rör arbetslivet? Då finns möjlighet för dig som medlem att bli aktiv i din fackklubb och driva de frågor som du brinner för.

Var med och driv vår politik

Som medlem i facket har du också möjlighet att påverka vilka frågor ST i stort driver.

Enligt förbundets stadgar har varje medlem, klubb, sektion eller avdelning rätt att när som helst inkomma med motioner och förslag.

Vad är ett fackförbund?

Ett fackförbund är en demokratisk organisation. Fackförbundet består av anställda på en arbetsplats eller inom ett yrke som har gått ihop för att förbättra sin arbetssituation. Ett fackförbund kan hjälpa till om du har frågor om ditt jobb eller behöver hjälp på jobbet. 

Att fackförbundet är demokratiskt betyder att medlemmarna väljer vilka de vill ska föra deras talan. Alla har möjlighet att tycka till om vad fackförbundet ska tycka och göra.