Kvinna som arbetar framför laptop

Internationellt stipendium

Vill du göra en fältstudie utomlands som rör fackligt arbete, demokrati och mänskliga rättigheter? Då kan du söka Fackförbundet STs internationella stipendium.

Resan kan skjutas upp vid behov

Vi har förståelse för att dina planer kan ändras och vi vill inte att du tar onödiga risker. Därför kommer det vara tillåtet att skjuta upp resan om du anser att det är nödvändigt.

Syftet med stipendiet är att stötta medlemmars internationella engagemang och ge ökad kunskap om det fackliga arbetets bidrag till demokrati och utveckling.

Vem kan söka?

För att söka behöver du vara medlem i ST (studentmedlem, doktorandmedlem eller yrkesverksam medlem).

Som studentmedlem kan du söka stipendium för att genomföra en fältstudie utomlands som ska resultera i en uppsats. Ämnet ska ha koppling till STs verksamhetsområden, till exempel: 

  • Fackligt arbete
  • Hållbar utveckling
  • Sociala rörelser
  • Demokrati
  • God förvaltning
  • Mänskliga rättigheter

Som yrkesverksam medlem behöver fältstudien utomlands inte resultera i en uppsats. Istället bedöms fackliga relevans. Du kan exempelvis söka för att delta i utbildning, konferens, besök av fackförbund i annat land eller andra typer fältstudier i syfte att öka kännedom om fackliga frågor i Sverige eller omvärlden. Om du är tveksam på vad som gäller går det bra att ta direktkontakt och fråga.

Hur mycket kan jag få?

Varje termin utses 2 till 4 personer som tillsammans får dela på 20 000 kronor för att genomföra sina studier. Det går bra att kombinera med andra stipendier som exempelvis Minor Field Studies.

Hur söker jag?

Fyll i ansökningsblanketten längst ner på sidan och maila till magnus.runsten@st.org. Du kan även posta din ansökan till: Fackförbundet ST, Box 5308, 102 47 Stockholm. Märk kuvertet "Internationellt stipendium".

När söker jag?

Ansökan kan skickas in när som helst innan resan påbörjats men deadline för höstens ansökningsomgång är den 30 november. Ansökningar inkomna efter det hanteras under vårens sökomgång.

Hur väljs stipendiaterna? 

För studenter bedöms ansökans akademiska kvalitet, metod och genomförbarhet. För yrkesverksamma medlemmar som inte ska skriva uppsats bedöms studiens fackliga relevans och genomförbarhet.

ST prioriterar studier med koppling till länder där förbundet har utvecklingssamarbeten, samt studier med tydlig koppling till STs värdegrund och verksamhetsområde, t ex fackligt arbete och fackliga rättigheter.  

Nyhet
ITUC-rapport om mänskliga rättigheter

ITUC-rapport om mänskliga rättigheter

I dag släpps världsfacket ITUCs rapport Global Rights Index. Rapporten listar de sämsta och bästa länderna vad gäller mänskliga och fackliga rättigheter.
Nyhet
EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

Det europeiska och globala facket för offentliga tjänster, EPSU och PSI, kritiserar idag i ett gemensamt uttalande EU och Turkiets förslag till lösning för hur flyktingströmmen från Syrien ska hanteras.