Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet i ST och kompletterar a-kassan. Den gör att du maximalt kan få ut upp till 80 procent av din lön de första 150 dagarna

A-kassans ersättning beräknas på högst 25 025 kronor. Med STs inkomstförsäkring kan du få en sammanlagd ersättning, från a-kassan och inkomstförsäkringen, som är beräknad på inkomster upp till 80 000 kronor före skatt.

Varför behövs en inkomstförsäkring?

Om du blir av med ditt jobb innebär en inkomstförsäkring att tillvaron blir lite lättare och inkomstbortfallet mindre. Då kan du fokusera på din karriär istället för att oroa dig för hur du ska få det att gå ihop ekonomiskt. 

Som yrkesverksam medlem i ST ansluts du automatiskt till inkomstförsäkringen.

Bli medlem här

Inkomstförsäkringen erbjuds i samarbete med försäkringsbolaget Bliwa. 

Tillägg till inkomstförsäkringen

Du som omfattas av den grundläggande inkomstförsäkringen kan förlänga skyddet ytterligare med ett frivilligt tillägg till försäkringen. Med tillägget får du ersättning i ytterligare 150 dagar.

Från dag 200 beräknas ersättningen på 70 procent av inkomster upp till 80 000 kronor före skatt. Du får alltså en ersättning som är beräknad på 80 procent i 200 dagar och 70 procent i 100 dagar.

Teckna tilläggsförsäkringen

Inkomstförsäkringens villkor i korthet

  • För att få ut ersättning krävs att du även är ansluten till en a-kassa
  • Inkomstförsäkringen ersätter den del av din inkomst som ligger ovanför a-kassans inkomsttak, som för närvarande är 25 025 kronor före skatt.
  • Grundförsäkringen ger ersättning i 150 dagar
  • Tilläggsförsäkringen ger ersättning i ytterligare 150 dagar
  • Du måste ha haft grundförsäkringen i minst 12 månader, så kallad kvalificeringstid. Om du haft en likvärdig inkomstförsäkring via ett annat fackförbund får du ta med dig kvalificeringstiden när du byter till ST
  • Inkomstförsäkringen upphör den månad du fyller 65 år eller går ur ST
  • Inkomstförsäkringen ingår ej i studentmedlemskap eller pensionärsmedlemskap
  • Om du arbetar på ett statligt bolag, är doktorand, visstidsanställd eller nyanställd i staten och inte omfattas av det så kallade omställningsavtalet så kan du välja att teckna en tilläggsförsäkring som ger ersättning i ytterligare 150 dagar.   

Fullständiga villkor hittar du på Bliwas webbplats.

Vem behöver en inkomstförsäkring?

Om du arbetar på bolag (exempelvis inom spårtrafiken eller posten) eller om du har en kortare visstidsanställning omfattas du inte av omställningsavtalet, vilket innebär att inkomstförsäkringen är viktig för att säkra din inkomst vid arbetslöshet. 

Omställningsavtalet

Tack vare att facken har förhandlat fram ett så pass bra omställningsavtal för den statliga sektorn får många av våra medlemmar 80 procent av lönen vid arbetslöshet även utan inkomstförsäkring i upp till 300 dagar. De medlemmar som omfattas av omställningsavtalet behöver således inte teckna någon tilläggsförsäkring. Genom att vara medlem i ST stöttar du framtida förhandlingar och gör det möjligt att behålla detta avtal. 

Omställningsavtalet gäller för dig som är anställd inom Arbetsgivarverkets avtalsområde (myndigheter, verk, universitet, högskolor). Du måste ha varit fast anställd i minst ett år, eller ha haft en eller flera tidsbegränsade anställningar i minst två år. 

A-kassan

För att få ut ersättning från inkomstförsäkringen krävs att du även är ansluten till en a-kassa. Här kan du läsa mer om STs a-kassa:

Till a-kassan

Nyhet

Här är Sveriges bästa tågresor enligt STs medlemmar

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi efterlyste era bästa tågsemestrar i Sverige. Tack för alla roliga tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan använda som inspiration inför sommarsemestern.
Nyhet

Medlemsavgiften 2019 

Från 1 januari 2019 tillkommer en ny avgiftsklass för medlemsavgiften. Det innebär bland annat att medlemmar som har en inkomst på 26 000 kronor eller mer kommer få höjd avgift med 8 kronor enligt beslut taget av STs kongress.