Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan och gör att du kan få ut maximalt 80 procent av din lön de första 150 dagarna. Försäkringen ingår i ditt medlemskap och täcker inkomster upp till 80 000 kronor/månad.

A-kassan täcker inkomster på upp till 25 025 kronor. Det innebär att du kan få ut högst ca 14 500 kronor i månaden efter skatt dag 1–100 och därefter högst 12 400 kronor. Med STs inkomstförsäkring täcks inkomster upp till 80 000 kronor, vilket gör att de allra flesta kan få ut maximalt 80 procent av sin genomsnittliga inkomst. 

Varför behövs en inkomstförsäkring?

Om du blir av med ditt jobb innebär en inkomstförsäkring att tillvaron blir lite lättare och inkomstbortfallet mindre. Då kan du fokusera på din karriär istället för att oroa dig för hur du ska få det att gå ihop ekonomiskt. 

Som yrkesverksam medlem i ST ansluts du automatiskt till inkomstförsäkringen.

Bli medlem här

Inkomstförsäkringen erbjuds i samarbete med försäkringsbolaget Bliwa. 

Tillägg till inkomstförsäkringen

Du som omfattas av den grundläggande inkomstförsäkringen kan förlänga skyddet ytterligare med ett frivilligt tillägg till försäkringen. Med tillägget får du ersättning i ytterligare 150 dagar. Från dag 200 sänks ersättningen upp till 70 procent. Du får alltså upp till 80 procent i 200 dagar och upp till 70 procent i 100 dagar.

Teckna tilläggsförsäkringen

Inkomstförsäkringens villkor i korthet

  • För att få ut ersättning krävs att du även är ansluten till en a-kassa
  • Inkomstförsäkringen ersätter mellanskillnaden mellan vad a-kassan betalar ut maximalt 80 procent av din normalinkomst efter skatt
  • Grundförsäkringen ger ersättning i 150 dagar
  • Tilläggsförsäkringen ger ersättning i ytterligare 150 dagar
  • Du måste ha haft grundförsäkringen i minst 12 månader, så kallad kvalificeringstid. Om du haft en likvärdig inkomstförsäkring via ett annat fackförbund får du ta med dig kvalificeringstiden när du byter till ST
  • Inkomstförsäkringen upphör den månad du fyller 65 år eller går ur ST
  • Inkomstförsäkringen ingår ej i studentmedlemskap eller pensionärsmedlemskap
  • Om du arbetar på ett statligt bolag, är doktorand, visstidsanställd eller nyanställd i staten och inte omfattas av det så kallade omställningsavtalet så kan du välja att teckna en tilläggsförsäkring som ger ersättning i ytterligare 150 dagar.   

Fullständiga villkor hittar du på Bliwas webbplats.

Vem behöver en inkomstförsäkring?

Om du arbetar på bolag (exempelvis inom spårtrafiken eller posten) eller om du har en kortare visstidsanställning omfattas du inte av omställningsavtalet, vilket innebär att inkomstförsäkringen är viktig för att säkra din inkomst vid arbetslöshet. 

Omställningsavtalet

Tack vare att facken har förhandlat fram ett så pass bra omställningsavtal för den statliga sektorn får många av våra medlemmar 80 procent av lönen vid arbetslöshet även utan inkomstförsäkring i upp till 300 dagar. De medlemmar som omfattas av omställningsavtalet behöver således inte teckna någon tilläggsförsäkring. Genom att vara medlem i ST stöttar du framtida förhandlingar och gör det möjligt att behålla detta avtal. 

Omställningsavtalet gäller för dig som är anställd inom Arbetsgivarverkets avtalsområde (myndigheter, verk, universitet, högskolor). Du måste ha varit fast anställd i minst ett år, eller ha haft en eller flera tidsbegränsade anställningar i minst två år. 

A-kassan

För att få ut ersättning från inkomstförsäkringen krävs att du även är ansluten till en a-kassa. Här kan du läsa mer om STs a-kassa:

Till a-kassan