Avtal klart med Arbetsgivarverket

Den 4 oktober skrev vi på ett nytt kollektivavtal för statsanställda. Det innehöll många förbättringar och vi stoppade också vår motparts värsta krav. Här kan du läsa hur förhandlingarna gick, tillfälle för tillfälle.

4 oktober - Avtal klart

Ny avtal med Arbetsgivarverket. Inom korthet innhåller avtalet:

 • 6,5 procent i löneutrymme över 3 år.
 • Lokala parter får möjlighet att teckna lokala avtal vid flytt av myndigheter
 • Att föräldralediga inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
 • Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar

Läs mer om det nya avtalet

30 sep - Avtalen prolongerade (förlängda).

Efter intensiva förhandlingar förlängdes idag de statliga avtalen fram till 4 oktober. Ännu intensivare förhandlingar väntas alltså under veckan.

26 sep - Tuffa förhandlingar för att trygga löneökningar

Med sex dagar kvar innan det staliga avtalet löper ut så är skiljelinjen mellan vad vi vill och vad Arbetsgivarverket vill tydlig. Flera frågor ser vi nu att vi inte kommer att hitta en lösning på och samtidigt återstår många frågor.

Vi arbetar hårt för att medlemmarna ska få:

 • Löneökningar minst i nivå med övrig arbetsmarknad
 • Inflytande via fasta avtalsperioder
 • Inflytande vid löneförhandlingen
 • Ett bättre skydd om man drabbas av en arbetsskada
 • Fler trygga anställningar

Förhandlingarna fortsätter under morgondagen.

22 sep - Aldrig sämre arbetstider

Vi har hittills träffats Arbetsgivarverket vid sju konkreta förhandlingstillfällen och har nu gått igenom alla våra respektive yrkanden. Än så länge har vi inte landat i något konkret men vi rustar nu för en intensiv sista förhandlingsvecka.

Vi har varit tydliga med att vi aldrig kan gå med på:

 • Att ta bort flyttersättningen för STs medlemmar
 • Att ta bort rätten för medlemmarna att vara tjänstlediga för prov av annan tjänst inom staten
 • Eller medverka till att försämra arbetstidsregleringarna för förbundets medlemmar.

Vi har också med kraft framfört att vi behöver säkerställa arbetet med omställning för våra medlemmar särskilt med tanke på den våg av omlokaliseringar som nu genomförs.

Kraven om siffror och avtalsperiodens längd kommer att lyftas under nästa vecka, i dessa frågor är vår politik tydlig, ett avtal måste innehålla siffror och det måste vara en begränsad avtalsperiod.

Avtalsperiodens längd är en betydligt mer komplicerad fråga än vid tidigare förhandlingar. Vi måste säkerställa att vi inte är bundna av en fredsplikt om Arbetsgivarverket väljer att säga upp ett avtal mitt under avtalsperioden.

19 sep - Flytt av myndigheter och pension

Vid detta förhandlingstillfälle fördjupades diskussionen om Omställningsavtalet och tjänstepensionen.

ST har krävt förbättrat stöd vid omställningssituationer, bland annat genom att säkerställa att Trygghetsstiftelsen ska kunna stötta medlemmar och arbetsgivare så tidigt som möjligt. Dessutom framförde ST behovet av att öka stödet för individer som arbetar på myndigheter som ska flytta. Vi tycker att beskedet om att ens arbetsplats ska flytta är att likställa med att bli uppsagd på grund av arbetsbrist, och därför bör samma villkor gälla.

Efter det diskuterades pensionsavtalet PA16, där vi framförde vårt krav på att avsättningen för korttidsfrånvaro, bland annat vid sjukdom och föräldraledighet, ska förbättras.

VI träffas igen på fredag för fortsatta förhandlingar.

Frågor och svar kring omlokalisering

13 sep - Tidsbegränsade anställningar

Under dagens möte diskuterade ST och Arbetsgivarverket frrågan om visstidsanställningar och internationella anställningar. ST kräver att fler otrygga anställningar ska leda till fasta anställningar. Arbetsgivarverket delar inte bilden av att visstidsanställningarna i staten är ett stort problem.

Inom vissa områden till exempel Universitet och Högskolor eller ambasader har ST medlemmar med internationella anställningar. Vilka avtal de går på varierar idag och ST vill att statsanställdas avtal ska vara jämställda med avtalen på svensk arbetsmarknad oavsett vilket land en anställd arbetar från.

7 sep - Viktigt med siffror i löneavtalen

Trots att STs medlemmar många gånger arbetar i utsatta situationer har staten ett av de sämsta personskadeavtalen på svensk arbetsmarknad. Idag tog vi återigen diskussionen med Arbetsgivarverket om att vi kräver ett bättre skydd för våra medlemmar.

Vi pratade också om de nya löneavtalen. För STs medlemmar är det viktigt med siffror i avtalen, som ger våra medlemmar bra löneökningar över tid. Arbetsgivarverket vill ta bort alla siffror ur avtalen och minska fackets inflytande över lönesättningen. Det kan vi inte gå med på.

5 sep - De viktiga villkoren

Idag låg fokus på att prata om de förbättringar ST vill få igenom i villkorsavtalet. Vi kräver till exempel att medlemmar ska få tillgång till Samhällsnyttodagar. Det är två extra lediga dagar med lön för att till exempel följa med förälder på läkarbesök eller liknande.

Vi pratade också om att modernisera villkoren för blivande föräldrar så att även den icke gravida parten ska ha möjlighet att följa med till besök på mödravårdcentral. Vi hoppas att dessa förbättringar i avtalen ska leda till att staten blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Arbetsgivarverket å andra sidan tog sina krav om att ta bort rättigheten till tjänstledighet för prov av annan tjänst inom staten. De vill också öppna för möjligheten att sänka lön vid omplacering.

Det var återigen en förhandlingsomgång där vi står långt ifrån varandra.

1 sep - Arbetstidsfrågan

Arbetstidsfrågan är en av de frågor där parterna står längst ifrån varandra. Arbetsgivarverket kräver ett större inflytande över anställdas arbetstid medan ST kräver att anställda själva ska få ett större ansvar över sin arbetstid.

– Pressen har ökat på arbetsplatserna, man har slimmat den offentliga förvaltningen så pass mycket att våra medlemmar upplever att det faktiskt inte håller, säger Åsa Erba-Stenhammar som leder OFRs förhandlingar.

Efter dagens möte står det klart att frågan är långt ifrån en lösning.

Detta står på spel i arbetstidsfrågan - Intervju i tidningen Publikt

30 aug - Fördjupning i STs krav

Idag fördjupade sig parterna i kraven som ST presenterat. ST fortsätter att hålla i våra krav om bra löneökningar och schyssta villkor. Arbetsgivarna vill försämra fackens, och därigenom de anställdas, inflytande över både lönesättning och arbetstid. Det kan vi inte acceptera. 

22 aug - Presentation av kraven

Efter att parterna under sommaren gått igenom varandras krav gick de den 22 augusti igenom eventuella frågor som kommit upp. Parterna la också en arbetsplan för de kommande förhandlingarna. Inledningsvis kommer fack och arbetsgivare träffas två gånger i veckan men trappa upp takten under  september fram tills dess att avtalet löper ut.

Målsättningen hos alla parter är att ha ett nytt avtal klart innan det gamla avtalet löper ut den sista september.

Detta kräver ST