Nytt avtal på Infranord

Det nya centrala kollektivavtalet för Infranord och Bransch Järnvägsinfrastruktur är färdigt. Det innehåller bland annat löneökningar på 6,1 procent fördelat över tre år, tydligare arbetstidsregler och högre pensionsavsättningar. Det ger ett totalt avtalsvärde på 6,5 procent.

Här kan du läsa hela avtalet

Löneökningar

Vi fick igenom löneökningar på 6,1 procent över 3 år. Därmed stoppade vi också Almegas krav på sifferlösa avtal. Att ha en siffra i avtalet är viktigt för att det ska finnas något att falla tillbaka på om fack och arbetsgivare inte blir överens om lönen på din arbetsplats. Det betyder att arbetsgivaren inte helt själv kan styra lönesättningen.

Så fördelas löneökningarna

2,2 procent 2017, 1,9 procent 2018 och 2,0 procent 2019.

 

Tydligare arbetstidsregler

Många medlemmar på Infranord har så kallad förtroendearbetstid. Det har visat sig bli ett problem då många jobbar för mycket och har sämre kontroll över sina arbetstimmar. Vi krävde bättre uppstyrning kring arbetstiderna och det fick vi igenom.

Nu kommer anställda ha möjlighet att säga upp den del av sitt arbetstidsavtal som reglerar förtroendearbetstiden om förtroendearbetstiden utnyttjas av arbetsgivaren på ett felaktigt sätt.

Högre pensionsavsättningar via flexpension

Vi landade vårt krav om flexpension. STs medlemmar kommer att få en ökad avsättning på 0,4 procent under avtalsperioden. Detta är en bra början då vårt mål är att fortsätta arbetet för att höja din framtida pension.

Vi stoppade Almegas krav

Under våra förhandlingar stoppade vi också flera av Almegas krav. Bland andra:

  • Inga siffror i löneavtalet
  • Arbetstidsförsämringar
  • Längre semesterförläggningsperiod

 

Så gick förhandlingarna tillfälle för tillfälle

Press

ST inom Infranords krav i avtalsrörelsen

Fackförbundet ST har idag lämnat över vårt yrkande i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling.