Riksdagen i Stockholm

Avtalsrörelsen 2020 - för dig som jobbar inom staten

På det statliga avtalsområdet förhandlar vi om centrala kollektivavtal för dig som jobbar på myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk. Vår förhandlingsmotpart är Arbetsgivarverket.

Staten

Den 1 december 2020 skrev Fackförbundet ST under ett nytt centralt kollektivavtal inom det statliga området med Arbetgivarverket. 

Vad innehåller det nya kollektivavtalet?

Hur påverkar det nya kollektivavtalet din lön?

Vad innebär det nya kollektivavtalet för dig som jobbar inom staten?

Bolagen

Det nya kolletivavtalet inom det statliga området gäller inte dig som arbetar på ett bolag.

På bolagssidan tecknar Fackförbundet ST kollektivavtal inom tre avtalsområden: Spårtrafik (SJ, Green Cargo, MTR, osv.), Post och flygplats (Postnord, Bring, Swedavia, osv.) och Järnvägsinfrastruktur (Infranord). Arbetsgivarorganisationen Almega är vår motpart inom de här avtalsområdena.