Jämställda löner

Jämställda löner

Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen. Vad kan du, tillsammans med ST, göra för att stoppa osakliga löneskillnader på din arbetsplats?

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är 11,3 procent på hela arbetsmarknaden. Varje år minskar löneskillnaderna snabbare inom staten än andra sektorer. Det är så klart bra, men även i staten går det alldeles för långsamt. 

Vad är osakliga löneskillnader? 

När en arbetsplats har individuell lönesättning är det naturligt att det förekommer löneskillnader. Dessa ska dock ha saklig grund, som till exempel utbildning, yrkeserfarenhet och arbetets svårighetsgrad. Om någon sådan grund inte finns, kallas löneskillnaden för osaklig. Ett exempel på detta är löneskillnader som beror på kön.

Vad facket kan göra

  • Ställa krav på att lönekartläggning genomförs enligt lag
  • Delta i arbetet med lönekartläggningarna 
  • Driva ärenden rättsligt då osakliga löneskillnader upptäcks men inte årgärdas

Lönekartläggning

1 januari 2017 trädde en ny diskrimineringslag i kraft. Den innebär bland annat att arbetsgivare numera måste göra en lönekartläggning varje år (tidigare 3 år). ST var en av parterna som drev på för lagstiftningen skulle ändras för att motverka lönediskriminering på arbetsplatserna.

Om du misstänker att din lön inte är satt utifrån sakliga grunder, ta kontakt med din lokala fackliga företrädare eller med ST Direkt

Läs mer om lönekartläggning

Lön hela dagen 

Fackförbundet ST är en del av 16.09-rörelsen. Tillsammans med politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer arbetar vi för att även kvinnor ska få lön hela dagen. 

Läs mer om 16:09-rörelsen

Så ser löneskillnaderna ut

I ett seminarium föreläser Marie Trollvik från lönelotsarna om hur löneskillnaderna mellan män och kvinnor ser ut, vilka återkommande mönster vi kan se och hur vi kan arbeta proaktivt för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader. Seminariet hölls och spelades in den 8 mars 2019.

Se semiariet