Jämställda löner

Jämställda löner

Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen. Vad kan du, tillsammans med Fackförbundet ST, göra för att stoppa osakliga löneskillnader på din arbetsplats?

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är 9,9 procent (2020, Källa SCB) på hela arbetsmarknaden. Varje år minskar löneskillnaderna. Det är så klart bra, men det går alldeles för långsamt. En orättvis lönesättning påverka kvinnors livsinkomster och slutligen vad de får i pension.  

Vad är osakliga löneskillnader? 

När en arbetsplats har individuell lönesättning är det naturligt att det förekommer löneskillnader. Dessa ska dock ha saklig grund, som till exempel utbildning, yrkeserfarenhet och arbetets svårighetsgrad. Om någon sådan grund inte finns, kallas löneskillnaden för osaklig. Ett exempel på detta är löneskillnader som beror på kön.  

Inom den statliga sektorn finns det ett partsgemensamt framtagit metodstöd (BESTA-vägen) för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män.  

Läs mer om BESTA-vägen här. 

Vad facket kan göra

  • Ställa krav på att lönekartläggning genomförs enligt lag
  • Delta i arbetet med lönekartläggningarna 
  • Driva ärenden rättsligt då osakliga löneskillnader upptäcks men inte åtgärdas

Lönekartläggning

1 januari 2017 trädde en ny diskrimineringslag i kraft. Den innebär bland annat att arbetsgivare numera måste göra en lönekartläggning varje år (tidigare vart tredje år). Fackförbundet ST var en av parterna som drev på en förändring av lagstiftningen för att motverka lönediskriminering på arbetsplatserna. 

Om du misstänker att din lön inte är satt utifrån sakliga grunder, ta kontakt med din lokala fackliga företrädare eller med ST Direkt.  

Läs mer om lönekartläggning

Lön hela dagen 

Fackförbundet ST är en del av 16:12-rörelse (2021). Tillsammans med politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer arbetar vi för att även kvinnor ska få lön hela dagen.  

Läs mer om 16:12-rörelsen

Så ser löneskillnaderna ut

I ett seminarium föreläser Marie Trollvik från lönelotsarna om hur löneskillnaderna mellan män och kvinnor ser ut, vilka återkommande mönster vi kan se och hur vi kan arbeta proaktivt för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader. Seminariet hölls och spelades in den 8 mars 2019. 

Se semiariet