Jämställda löner

Jämställda löner

Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen. Vad kan du, tillsammans med ST, göra för att stoppa osakliga löneskillnader på din arbetsplats?

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är 12,5 procent på hela arbetsmarknaden. Varje år minskar löneskillnaderna snabbare inom staten än andra sektorer. Det är så klart bra, men även i staten går det alldeles för långsamt. I snitt har kvinnor i staten fortfarande 7,6 procent längre lön än män för samma arbete.

Vad är osakliga löneskillnader? 

När en arbetsplats har individuell lönesättning är det naturligt att det förekommer löneskillnader. Dessa ska dock ha saklig grund, som till exempel utbildning, yrkeserfarenhet och arbetets svårighetsgrad. Om någon sådan grund inte finns, kallas löneskillnaden för osaklig. Ett exempel på detta är löneskillnader som beror på kön.

Vad facket kan göra

  • Ställa krav på att lönekartläggning genomförs enligt lag
  • Delta i arbetet med lönekartläggningarna 
  • Driva ärenden rättsligt då osakliga löneskillnader upptäcks men inte årgärdas

1 januari 2017 trädde en ny diskrimineringslag i kraft. Den innebär bland annat att arbetsgivare numera måste göra en lönekartläggning varje år (tidigare 3 år). ST var en av parterna som drev på för lagstiftningen skulle ändras för att motverka lönediskriminering på arbetsplatserna.

Om du misstänker att din lön inte är satt utifrån sakliga grunder, ta kontakt med din lokala fackliga företrädare eller med ST Direkt

Kom tillrätta med lönen

För att komma till rätta med de osakliga löneskillnader som beror på kön, är alla arbetsgivare skyldiga att göra en lönekartläggning varje år. 

Syftet med kartläggningen är att upptäcka, synliggöra och åtgärda osakliga löneskillnader.

Lönekartläggningen ska ge svar på:

  • Är löneprinciper, policies och praxis för anställningsvillkor utformade på ett sätt som missgynnar kvinnor eller män?
  • Har kvinnor och män lika lön för lika arbete?
  • Har kvinnor och män lika lön för likvärdigt arbete? 

Lönekartläggningen ska alltså omfatta både en genomgång av lönesystemet och lönerna. När lönerna jämförs ska skillnader mellan könen undersökas både när det gäller lika arbete (samma befattning) och likvärdigt arbete. Kanske är det så att kvinnodominerade yrken är sämre avlönade än andra yrken med samma svårighetsgrad och arbetsförhållanden?

Har din arbetsplats minst 10 anställda ska ni göra en årlig lönekartläggning. Har ni minst 25 anställda är arbetsgivaren skyldig att dokumentera sitt arbete kring likabehandling. Dokumentationen ska vara skriftlig.

Lönekartläggning i statlig verksamhet

Ett bra tips för att analysera löneskillnader mellan män och kvinnor är Partsrådets metodstöd. De kallar det för Välkommen till BESTA-vägen.

Metoden kan användas i lönebildningsarbetet på myndigheter och bygger på att analysen integreras det i den lokala lönebildningsprocessen. Parterna på central nivå på det statliga avtalsområdet är överens om att BESTA-vägen är ett bra sätt att identifiera och undvika osakliga löneskillnader.

Till BESTA-vägen

Lönekartläggning i privat verksamhet

För dig som är anställd i privat verksamhet eller ett statligt bolag finns Diskrimineringsombudsmannens Lönelots.

Till lönelotsen

Nyhet

3 saker du (inte) ska säga i lönesamtalet

Det finns gott om tips för att lyckas med lönesamtalet på nätet. Ändå begår förvånansvärt många samma gamla misstag år ut och år in. Här är tre vanliga fallgropar som du bör undvika om du vill ha en bra löneutveckling.