5 tips för en mer jämställd arbetsplats

Det finns mycket du kan göra för att bidra till en arbetsplats med lika villkor och rättigheter. Därför vill vi dela med oss av några tips om hur du och dina kollegor kan göra er arbetsplats mer jämställd.

Motverka härskartekniker

​Var försiktig med skämt så att de inte sker på någon annans bekostnad och kommentera inte kollegors utseende i ett professionellt sammanhang.

Tänk på vad du säger, vem du säger det till och din maktrelation till denna person.

Arbeta med synliggörande  

Lyssna aktivt, ge respons och konstruktiv kritik. Ha rutiner för att undvika att någon blir osynliggjord under möten. Tänk på hur länge varje person får tala och fördela talartid, till exempel genom rundor.

Gör det lättare att kombinera arbete och föräldraskap 

Alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter att förena arbete, familj och fritid. Se över och diskutera tider, planering och karriärutveckling på din arbetsplats utifrån perspektivet att alla ska ha samma möjligheter att delta. 

Var med och påverka

Granska hur väl din arbetsplats lever upp till diskrimineringslagens krav.

Alla arbetsplatser ska göra en lönekartläggning varje år för att upptäcka osakliga löneskillnader.

Är ni minst 25 anställda ska ni även ha en plan för hur ni arbetar med likabehandling. Kontakta din lokala ST-representant för att ta reda på hur facket jobbar med frågan på din arbetsplats.

Anordna ett seminarium

ST har tagit fram seminariet ”Likabehandlande arbetsliv”. Vill du att vi kommer ut till din arbetsplats och håller seminariet för dig och dina kollegor? Kontakta din lokala fackliga styrelse genom att mejla varva@st.org för att boka in en ombudsman.

Du kan också själv hålla seminariet Öppna arbetsplatsen, som tagits fram av TCO.