Jämställdhet

ST jobbar för ett jämställt arbetsliv varje dag, hela året. Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter och ligger till grund i vårt fackliga arbete för allas lika värde.