Jämställdhet

Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter. Alla ska ha samma rättigheter oavsett kön, det gäller såväl i arbetslivet som i samhället i stort.

Jämställdhet i arbetslivet handlar om alltifrån lika lön för lika arbete, till rätten till god arbetsmiljö, att inte drabbas av missgynnande vid föräldraskap eller sexuella trakasserier och andra kränkningar. Du inte ska behandlas annorlunda utifrån ditt kön eller någon av de andra sex diskrimineringsgrunderna. 

Mycket av detta är reglerat i arbetsmiljölagen (AML) och i diskrimineringslagen. I dessa lagar finns särskilda krav på arbetsgivaren att motverka och hantera dessa frågor. Ändå lever inte alla arbetsgivare upp till kraven, därför måste facket vara aktiva för att driva på arbetsgivaren och vara en aktiv del av att skapa jämställda arbetsplatser. 

ST tycker: 

 • Att lön ska inte bestämmas utifrån kön. Lön ska sättas individuellt och sakligt efter prestation. 
 • Att årliga lönekartläggningar ska göras på alla arbetsplatser i enlighet med diskrimineringslagen. 
 • Att alla, oavsett kön har rätt till en god arbetsmiljö
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver ha ett genusperspektiv. 
 • Att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter att förena arbete, familj och fritid. Därför vill vi se en jämställd föräldraförsäkring. 
 • Att alla har rätt till ett hållbart arbetsliv som går att kombinera med aktiv fritid, god hälsa och ansvara för barn och familj. Minskat övertidsarbete och möjlighet att påverka sin arbetstid är nödvändigt för att skapa balans mellan arbete och fritid. 
 • Att alla som vill ska ha rätt att jobba heltid.  
 • Att ingen ska drabbas av sexuella trakasserier eller andra former av kräkningar på sin arbetsplats. 
 • Att ingen ska bli diskriminerad utifrån sitt kön eller någon av de andra sex diskrimineringsgrunderna. 
 • Att alla har rätt till en pension som det går att leva på. 

ST gör: 

 • Vi löneförhandlar med Arbetsgivarverket och Almega och driver vi att strukturella löneskillnader ska åtgärdas. 
 • Vi utbildar förtroendevalda i likabehandlingsfrågor, i bland annat diskrimineringslagen. 
 • Vi förhandlar med arbetsgivare om medlemmars diskriminerande löner eller arbetsvillkor. 
 • Vi arbetar aktivt för att lyfta jämställdhetsfrågor i arbetslivet för att påverka politiker och opinionen utifrån våra medlemmars situation. 
 • Vi är med i kampanjen Lön hela dagen.