Möte

Konflikt på arbetsplatsen

Åsiktsskillnader finns alltid på en arbetsplats. Det är en förutsättning för utveckling. Olika ståndpunkter bryts mot varandra och ger nya lösningar. I vissa lägen utvecklas dock dessa åsiktsskillnader till destruktiva konflikter som blir hinder i arbetet.

På arbetsplatser med en öppen kommunikation kan motsättningar ofta lösas innan de utvecklas till konflikter. Om konflikter ändå uppstår tar man tag i dem så snabbt som möjligt. Om konflikten blivit alltför laddad kan externt stöd behövas. 

Vad handlar egentligen konflikten om?

Ett första steg är att identifiera vad problemet egentligen är. Handlar det om attityder, om beteenden eller är det en ren sakfråga som motsättningen bottnar i?

Även om alla dessa aspekter finns med i konflikten är det ofta en som dominerar och som kan färga av sig på de andra. Har du svårt för någons attityd är det lätt att du blir negativ också till personens ståndpunkter i sakfrågor. Har du konflikt med någon i en sakfråga kan det leda till att du börjar reta dig på personens beteende eller attityd.

Du måste förstå grunden till konflikten för att kunna hantera den.

För att få distans kan du prata med någon klok person som inte själv är inblandad och vars omdöme du värdesätter. Någon som kan lyssna utan att genast komma med lösningar och åsikter.

Se på konflikten med motpartens ögon

Nästa steg är att försöka se på konflikten med motpartens ögon.

 • Hur tror du att din motpart uppfattar situationen?
 • Vad känner denna inför konflikten?
 • Vilka konkreta önskningar och krav har motparten i konflikten?
 • Vad behöver han eller hon för att känna sig tillfreds?

Kanske gör det att du ser på konflikten på ett lite annat sätt.

Reflektera över dig själv

Tänk också igenom över var du själv står, med utgångspunkt från dessa frågor.

Arbetsplatsens del i konflikten

Det är lätt att se konflikter bara som relationsproblem, men också arbetsplatsen har betydelse. Otydlig arbetsfördelning, vaga mål eller hög arbetsbelastning är ofta grogrund för konflikter.

Förutsättningar för bra samtal

För att lösa konflikten kan ni behöva prata igenom problemet. Då behöver du vara medveten om att:

 • din bild av vad som hänt är inte sanningen
 • du vet hur den andras beteende påverkat dig men inte om det var avsikten.

I själva samtalet gäller det att:

 • lyssna aktivt på den andra så att du förstår hur denna upplever konflikten
 • förklara dina egna ståndpunkter så att de blir begripliga - och utan att den andra går i försvarsställning.

Du behöver också kunna visa att du lyssnat, genom att exempelvis beskriva hur du uppfattat kärnan i budskapet. Först då kan din motpart lyssna aktivt på vad du har att säga.

Gemensam verklighetsbild

Börja gärna samtalet med att var och en ger sin bild av vad som hänt, så konkret som möjligt. Fokusera på fakta. Undvik värdeomdömen och antaganden.

Fundera sedan tillsammans över skillnaden mellan era bilder. Kan ni pussla ihop en gemensam verklighetsbeskrivning att utgå från har ni en bra grund för ert fortsatta samtal.

Beskriv vad du känner

Känslor kommer förstås upp i samtalet och måste få göra det. Det gäller då att kunna uttrycka dem på rätt sätt. Anklagar du din motpart för att ”aldrig ställa upp” är det risk att han eller hon går i försvarsställning. Säger du att du blev besviken när du inte fick hjälp så uttalar du dig inte om din motpart som person utan beskriver istället din upplevelse. Och fokus ligger kvar på sakfrågan.

Ta ansvar för din egen del i problemet

Det är lättare för den andra att ta emot dina synpunkter om du visar att du ser din del i problemet. Kanske har du svårt att tala om vad du behöver. Kanske har du varit otydlig i din kommunikation.

Tala om vad du önskar inför framtiden

I samtalet bör du också förklara vad du skulle önska av den andra inför framtiden. I konkreta termer. Beskriv även vad du själv vill göra för att samarbetet ska bli bättre.

Ta stöd i konflikthanteringen

Även om ni kan hantera konflikten på egen hand kan det vara bra med stöd. I första hand kan ni vända er till närmaste chef. Är denna inblandad, kontakta personalavdelningen eller företagshälsovården. Prata också gärna med det lokala facket om hur ni ska göra.

Skulle konflikten ha hunnit bli ordentligt infekterad är det nödvändigt med externt stöd.

Om du själv behöver hjälp

Du kan behöva eget stöd om konflikten börjar tära på dig. Var uppmärksam på om du

 • har sömnproblem som en följd av konflikten
 • känner att ditt självförtroende sjunker
 • känner dig allt mer nedstämd och pressad.

Det är viktigt att du ser till att få det stöd du behöver innan det gått för långt.

Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.