Personer samtalar

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är en möjlighet för dig att utvecklas i din arbetsroll och din karriär. Det är ett tillfälle att ta upp hur nuläget ser ut och vilket ditt önskade läge är.

Utvecklingssamtal+lönesamtal=sant!

Även om utvecklingssamtal och lönesamtal har olika fokus så är det bra att veta att de hänger ihop. För att få ut så mycket som möjligt av dem gäller det därför att du är förberedd. Här är några saker du bör tänka på.

Förbered ditt utvecklingssamtal

 

Vad är ett utvecklingssamtal?

Ett utvecklingssamtal är ett planerat och strukturerat samtal. Där tar du och din chef bland annat upp din utveckling på jobbet sedan förra samtalet, frågor kring dina arbetsuppgifter och din roll samt individuella och organisatoriska målsättningar.

Samtalet är ett tillfälle för dig att visa vad du har klarat av och vilka erfarenheter du fått. Vilka erfarenheter har du fått sedan förra samtalet? Det är också ett tillfälle att prata om dina möjligheter framöver, vad du vill utveckla och vilka dina mål är.

Hur ofta ni har utvecklingssamtal varierar från organisation till organisation. Men det vanligaste är att de hålls en gång per år. Om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna av olika orsaker är i stor förändring kan det vara klokt att hålla fler samtal under året.

Utvecklingssamtalet – en del i kompetensutvecklingen

Utvecklingssamtalet kan ses som en första del i din kompetensutveckling där du tillsammans med din chef ser över vilken kunskap och vilka färdigheter du behöver för att utföra ditt jobb på bästa sätt. Samtalet är ditt tillfälle att visa vad du gör på arbetsplatsen och att lyfta ditt behov av kompetensutveckling.

Förberedelser

För att både du och din chef ska få återkoppling är det viktigt att ni båda förbereder er. För dig är det viktigt att få veta hur din chef ser på din roll i organisationen och vilka utvecklingsmöjligheter du har. För din chef är det också viktigt med återkoppling så att även hen har möjlighet att utvecklas.  

Förbered dig gärna med hjälp av en checklista. Här är några rubriker som du kan utgå ifrån när du gör dina förberedelser:

  • Dina arbetsuppgifter och hur du upplever dem
  • Din arbetsinsats under året, vilka utmaningar du haft och vilka mål du nått
  • Din utveckling sedan det senaste utvecklingssamtalet
  • Din arbetsmiljö och din trivsel på jobbet
  • Din kompetens
  • Dina erfarenheter
  • Ditt behov och intresse för utveckling

Här nedan hittar du ännu fler förberedelsefrågor

Under utvecklingssamtalet

Tänk på att avsätta tillräckligt med tid, minst en timme, och dokumentera vad ni säger och kommer fram till på utvecklingssamtalet. Bestäm vem som för anteckningar och gå igenom dem när ni är klara så ni båda är överens om vad som har sagts.

Tänk även på att ha utvecklingssamtalet på en neutral plats där ni inte störs av besök eller telefoner. Alltså inte på din chefs eller ditt kontor utan snarare ett konferens- eller grupprum.

Efterarbete

Ta gärna tid efter utvecklingssamtalet för att göra egna minnesanteckningar. Du kan också göra en egen utvärdering av hur du tycker att samtalet gick. Dokumentationen från samtalet och utvärderingen har du nytta av när du ska förbereda dig inför nästa utvecklingssamtal.

Är det något du tycker gick mindre bra på utvecklingssamtalet?Informera gärna ST på din arbetsplats.

Gör en utvecklingsplan

På utvecklingssamtalet ska ni gärna komma fram till en konkret skriftlig utvecklingsplan. Den kan exempelvis innehålla utbildningar du behöver gå, nya metoder du behöver använda dig av eller studiebesök du behöver göra. Genom att det ni kommer fram till skrivs ner blir det mer konkret och genomförbart.

Det är viktigt att även lägga in avstämningspunkter så att ni kan försäkra er om att planeringen genomförs. Du och din chef kan då lättare följa upp vad ni kom fram till under året och vid nästa utvecklingssamtal.

Stöd från ST

Karriärcoachen

Behöver du ett bollplank inför ditt utvecklingssamtal? Som medlem i ST kan du boka tid hos en karriärcoach. Karriärcoachen kan hjälpa och ge dig stöd i dina funderingar kring drivkrafter och mål, karriär och yrkesliv och med dina förberedelser inför utvecklingssamtalet.

Boka en tid här.

Karriärevenemang

ST anordnar även en rad karriärevenemang per år som du kan gå på för din egen utveckling. De berör allt från Linkedin till stress och framtidsjobb i staten.

Här kan du anmäla dig och läsa mer om karriärevenemangen.

Lokala facket

Du kan även ta stöd av ditt lokala fack för att se till att samtalet genomförs, att din chef har kunskap för att kunna genomföra samtalet, att det finns samtalsunderlag för chef och medarbetare och mycket mer.

Ditt lokala fack hittar du här.

Utvecklingssamtal + lönesamtal = sant?

Det är bäst att skilja på lönesamtalet och utvecklingssamtalet. Samtalen har olika fokus och för att få tid att prata igenom viktiga frågor är det bäst att ha dem separat.

Ett lönesamtal ska fokusera på din lön och dina prestationer medan utvecklingssamtalet ska fokusera på din utveckling på jobbet och hur ditt arbete fungerar. Däremot blir det som du och din chef kommer överens om under utvecklingssamtalet underlag för lönesamtalet.

5 snabba tips inför utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är en möjlighet för dig att utvecklas i din arbetsroll och din karriär. För att få ut så mycket som möjligt av det gäller det att du är förberedd. Här är några tips!