Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är en möjlighet för dig att utvecklas i din arbetsroll och din karriär. Det är ett tillfälle att ta upp hur nuläget ser ut och vilket ditt önskade läge är.

Vad är ett utvecklingssamtal?

Ett utvecklingssamtal är ett planerat och strukturerat samtal där du och din chef bland annat pratar om din utveckling på jobbet, frågor kring dina arbetsuppgifter och din roll samt individuella och organisatoriska målsättningar.

Samtalet är ett tillfälle för dig att visa vad du har klarat av och vilka erfarenheter du fått sedan ert förra utvecklingsamtal. Det är också ett tillfälle att prata om dina möjligheter framöver, vad du vill utveckla och vilka dina mål är.

Hur ofta ni har utvecklingssamtal varierar mellan olika arbetsplatser. Men det vanligaste är att de hålls en gång per år. Om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna av olika orsaker är i stor förändring kan det vara klokt att hålla fler samtal under året.

Utvecklingssamtalet – en del i kompetensutvecklingen

Utvecklingssamtalet kan ses som en första del i din kompetensutveckling där du tillsammans med din chef ser över vilken kunskap och vilka färdigheter du behöver för att utföra ditt jobb på bästa sätt. Samtalet är ditt tillfälle att lyfta dina behov av kompetensutveckling.

Förbered dig inför utvecklingssamtalet

För att både du och din chef ska få ut det mesta av samtalet är det viktigt att ni båda förbereder er. För dig är det viktigt att få veta hur din chef ser på din roll i organisationen och vilka utvecklingsmöjligheter du har. För din chef är det viktigt att få ta del av din återkoppling så att hen har möjlighet att utvecklas.  

På många arbetsplatser finns det mallar för samtalet, men om det inte gör ska du be din chef att mejla en agenda inför samtalet. 

Här är några rubriker som du kan utgå ifrån när du gör dina förberedelser:

  • Dina arbetsuppgifter och hur du upplever dem
  • Din arbetsinsats under året, vilka utmaningar du haft och vilka mål du nått
  • Din utveckling sedan det senaste utvecklingssamtalet
  • Din arbetsmiljö och din trivsel på jobbet
  • Din kompetens
  • Dina erfarenheter
  • Ditt behov och intresse för utveckling

Nedan hittar du ännu fler förberedelsefrågor

Under utvecklingssamtalet

Det ska vara tillräckligt med tid avsatt för samtalet, minst en timme, och samtalet ska dokumenteras. Bestäm vem som för anteckningar och gå igenom dem när ni är klara så ni båda är överens om vad som har sagts och bestämts. 

Tänk även på att ha utvecklingssamtalet på en neutral plats där ni inte störs av besök eller telefoner. Alltså inte på din chefs eller ditt kontor utan snarare ett konferens- eller grupprum.

Efter utvecklingssamtalet

Ta gärna tid efter utvecklingssamtalet för att göra egna minnesanteckningar. Du kan också göra en egen utvärdering av hur du tycker att samtalet gick. Dokumentationen från samtalet och utvärderingen har du nytta av när du ska förbereda dig inför nästa utvecklingssamtal.

Är det något du tycker gick mindre bra på utvecklingssamtalet? Informera gärna Fackförbundet ST på din arbetsplats.

Gör en utvecklingsplan

Under eller kort efter utvecklingssamtalet ska ni gärna komma fram till en konkret skriftlig utvecklingsplan. Den kan exempelvis innehålla utbildningar du behöver gå, nya metoder du behöver använda dig av eller studiebesök du behöver göra. 

Det är viktigt att även lägga in avstämningspunkter så att ni kan försäkra er om att planeringen genomförs. 

Stöd från Fackförbundet ST

Karriärcoachen

Behöver du ett bollplank inför ditt utvecklingssamtal? Som medlem i ST kan du boka tid hos en karriärcoach. Karriärcoachen kan hjälpa och ge dig stöd i dina funderingar kring drivkrafter och mål, karriär och yrkesliv och med dina förberedelser inför utvecklingssamtalet.

Boka en tid

Lokala facket

Du kan även ta stöd av ditt lokala fack för att se till att samtalet genomförs, att din chef har kunskap för att kunna genomföra samtalet, att det finns samtalsunderlag för chef och medarbetare och mycket mer.

Hitta ditt lokala fack

Så hänger utvecklingssamtalet ihop med lönesamtalet

Utvecklingssamtal och lönesamtal har olika fokus, men tillsammans skapar de en helhet. Det som du och din chef kommer överens om under utvecklingssamtalet fungerar som underlag för lönesamtalet.

Utvecklingssamtalet ska handla om ditt arbete och din utveckling. Lönesamtalets syfte är att utvärdera din insats i förhållande till din tjänst och verksamhetens målsättningar. För att få tid att prata igenom viktiga frågor är det bäst att ha dem separat.

Nyhet

4 vanliga karriärtyper – vilken är du?

Begreppet “karriär” förknippas ofta med att man klättrar i hierarkin på ett företag, organisation eller i en bransch. Faktum är att det här bara är ett sätt att vilja utvecklas karriärmässigt, och det är inte ens det vanligaste sättet i Sverige.