Vad innebär osaklig löneskillnad?

Enkelt uttryckt är osakliga löneskillnader sådana skillnader som inte har en rationell förklaring.

Exempel på osakliga löneskillnader

  • skillnader i lön som enbart beror på kön

Exempel på sakliga löneskillnader

  • utbildning
  • yrkeserfarenhet
  • arbetstidens längd
  • arbetets svårighetsgrad.

Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivaren en skyldighet att genomföra lönekartläggningar. Det är ett redskap som kan göra osakliga löneskillnader synliga och därmed möjliga att förändra. Om löneskillnaden är diskriminerande (kön, etnicitet mm) kan det gå att driva ärendet rättsligt.