Måste arbetsgivare göra lönekartläggning och jämställdhetsplan?

Ja, alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning enligt diskrimineringslagen (3 kap. 11 och 13 §§). Arbetsgivare som har fler än 25 anställda ska dessutom göra en handlings- och en jämställdhetsplan. Båda av de sistnämnda ska uppdateras och revideras vart tredje år.