Har jag rätt att vara tjänstledig för studier?

Enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning har du rätt att vara tjänstledig för studier om du har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna, eller har varit anställd hos arbetsgivaren minst 12 månader under de senaste två åren.

Din chef kan skjuta upp din begärda studieledighet i sex månader från det att du har lämnat in din ansökan om ledighet. Därför bör du tänka på att lämna in din ansökan om ledighet i god tid innan du börjar studera.

Om du är osäker på om du kommer att bli antagen till studierna bör du ändå ansöka om ledighet. Om studierna inte påbörjas bör du dra tillbaka din ledighetsansökan. Om du inte blir antagen upphör din rätt till studieledighet.

När du ansöker om studieledighet för en längre period är det viktigt att tänka på hur du utformar din ledighetsansökan. Om du ansöker om ledighet inför varje enskild termin är det viktigt att veta att din chef har rätt att skjuta upp din ansökta ledighet.

Om du exempelvis vill återgå i tjänst på loven är det istället bättre att du ansöker om flera ledighetsperioder som överensstämmer med terminerna. Det innebär att du behåller din rätt att arbeta under loven utan att du behöver avbryta din studieledighet.