Får jag arbeta om jag har hel sjukersättning?

Ja, till viss del kan du få arbeta utan att din ersättning påverkas förutsatt att du hade rätt till sjukersättning innan juli 2008. Det gäller alltså inte dig som fått sjukersättning beviljad senare än juli 2008.

Kontakta Försäkringskassan för mer information om detta är aktuellt för dig.