Så påverkar ST genom att teckna kollektivavtal

Publicerad: 2022-01-30

Huvuduppdraget för Fackförbundet ST är att förbättra medlemmarnas villkor på arbetsplatsen. Detta gör vi främst genom att teckna kollektivavtal. Medan förbundet förhandlar fram centrala kollektivavtal förhandlar de lokala facken ute på arbetsplatserna lokala kollektivavtal. Här berättar vi om hur de centrala kollektivavtalen bidrar till medlemmarnas trygghet.