Vad innebär ändringar i LAS?

Ändringarna i LAS, lagen om anställningsskydd, är en del i Januariavtalet som regeringen och samarbetspartierna kom överens kom 2019. Här reder vi ut vad som har hänt.

Trygghetsöverenskommelsen kan delas upp i två delar:  

  • Lagförändringar: Ändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS) samt en ny lag om anställningsstudiestöd.   
  • Avtalsförändringar: Förändringar i de avtal som sluts mellan fack och arbetsgivare som ett komplement till lagen. 

Vad innebär förändringen i lagen om anställningsskydd?

Kortfattat kan man säga att det blir lättare för arbetsgivare att välja vilka anställda som ska få stanna kvar på jobbet vid arbetsbrist och arbetsgivarna får mer förutsägbara kostnader vid tvister.

Vad innebär förändringarna i avtalen? 

Om du är medlem i Fackförbundet ST kan du läsa mer om förändringarna i ditt avtal på Mina sidor.

Vad har hänt?

I samband med valet 2018 slöts ett avtal mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet – Januariavtalet. I avtalet krävde Centern att arbetsrätten skulle reformeras för att ge större flexibilitet för arbetsgivarna och detta blev en av punkterna i det avtal som partierna skrev under. Lagen om anställningsskydd skulle ändras och samtidigt skulle även avtal mellan fack och arbetsgivare omförhandlas. Detta för att både arbetsgivare och arbetstagare skulle få fördelar av den reformerade arbetsrätten. Den nya lagen kommer att börja gälla i juni 2022.  Våra avtal träder i kraft den 1 oktober 2022. 

Avtalet klart för privat sektor

Med Unionen i spetsen har de privata tjänstemännens fackförbund förhandlat med arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och kommit fram till ett nytt avtal som ska komplettera nya LAS. Båda parter har fått kompromissa för att få igenom sina viktigaste krav. Arbetsgivarna får lättare att välja vilka anställda som ska få stanna på jobbet vid arbetsbrist och får mer förutsägbara kostnader vid tvister. Arbetstagarna å sin sida får lättare att få tillsvidareanställningar och goda möjligheter till betald kompetensutveckling mitt i livet.    

Läs mer om den privata trygghetsöverenskommelsen och vad som gäller för STs bolagsanställda medlemmar.

Avtalet klart för statlig sektor

Efter långa förhandlingar har vi landat i ett avtal som kompletterar ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) för dig som jobbar statligt. Ändringarna börjar gälla den 1 oktober 2022.

Läs mer om det nya avtalet för anställda inom statliga verksamhet här.

Avtalet för den privata sektorn går inte att överföra till den statliga sektorn. Det finns flera fördelar för arbetsgivare och arbetstagare i de nya villkoren som krockar med regler inom staten. Därför förhandlade Fackförbundet ST med Arbetsgivarverket tillsammans med OFR/SPO, Saco-S och SEKO. Det är viktigt att du som är statsanställd får lika goda villkor som den som är privat anställd.