Två kollegor kollar på dator.

Trygghetsöverenskommelsen färdig – detta gäller för dig som är statligt anställd

Publicerad: 2022-06-23

Efter långa förhandlingar har vi landat i ett avtal som kompletterar ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) för dig som jobbar statligt. Ändringarna börjar gälla den 1 oktober 2022. Här berättar vi i korthet vad förhandlingarna landade i.

I januari 2019 kom den dåvarande regeringen överens med samarbetspartierna Centern och Liberalerna om att göra ändringar i LAS. Lagändringen kompletteras med ett avtal mellan fack och arbetsgivarorganisationer som nu är klart. Den nya uppgörelsen mellan fackförbunden inom staten och Arbetsgivarverket innebär större anställningstrygghet och att du som är statligt anställd kan vidareutbilda dig mitt i livet och samtidigt behålla en stor del av din lön.  

– Vi har lyckats anpassa den nya lagstiftningen till den statliga sektorns förutsättningar och behov och det känner jag mig nöjd med, säger Åsa Erba Stenhammar förhandlingschef på ST.

Tryggare anställningar 

Ett problem inom staten har varit att myndigheter kan visstidsanställa personer för kortare perioder utan tydliga skäl. Med de nya reglerna tas den möjligheten bort och ersätts av en anställningsform som kallas statlig visstidsanställning. Den statliga visstidsanställningen får endast användas om myndigheten fått särskilda medel för en tillfällig insats och om arbetsuppgifterna ligger utanför arbetsgivarens ordinarie verksamhet. I praktiken kommer detta leda till färre visstidsanställda och fler tillsvidareanställningar inom staten, vilket är något som Fackförbundet ST har arbetat för länge 

Med den nya lagen om anställningsskydd (LAS) tas allmän visstidsanställning bort och ersätts med en ny anställningsform som heter särskild visstid. En särskild visstid övergår i en tillsvidareanställning efter ett år i stället för efter två år som gäller idag för allmän visstid.  

Begränsade möjligheter till undantag i turordningsreglerna 

Turordning betyder att den med kortast anställningstid får gå först på en arbetsplats som säger upp anställda på grund av arbetsbrist. ”Sist in först ut”. Tidigare gällde att arbetsgivare med högst tio anställda kunde göra två undantag från turordningen vid arbetsbrist. Den nya huvudregeln i lag är att samtliga arbetsgivare ska kunna undanta tre personer från turordningen. (Från denna huvudregel i lag om tre undantag har det gjorts vissa avvikelser i kollektivavtal.)  Den nya lagen tillåter även arbetsgivarna att använda sig av detta undantag var tredje månad, istället som förut som sjätte månad.  

Förhandlingarna kring den statliga Trygghetsöverenskommelsen slutfördes efter att LAS-uppgörelsen på den privata sidan redan fått genomslag i lagstiftningen, vilket har gjort förhandlingsprocessen besvärlig. Det gäller bland annat frågan om fler undantag från turordningsreglerna – en reform som hotade att få stora konsekvenser på mindre myndigheter. Detta lyckades vi stoppa på myndigheter med färre än 50 anställda som alltså inte får använda det så kallade treundantaget. Dessutom får arbetsgivaren använda undantaget max två gånger per år, i stället för det i lagen fastställda fyra gånger per år, på mindre myndigheter. 

Omställningsstöd och kompetensutveckling 

För Fackförbundet ST har det väldigt viktigt att avtalet ska ge samma möjligheter till omställningsstöd och kompetensutveckling för de anställda inom staten som det fördelaktiga avtal som slutits mellan parterna på den privata sidan. Med denna överenskommelse kommer nu också statligt anställda få förutsättningar till kompetensutveckling mitt i livet med finansierade studier i upp till ett års tid.

Även omställningsavtalet för anställda i staten tillhör de förbättringar som den nya överenskommelsen för med sig. Vi har permanent sett till att sjuka kan komma in i avtalet, vi har förbättrat efterskyddet samt ökat på det stöd som man får efter två års visstidsanställning. Här kan du läsa mer om omställningsavtalet

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Här kan du ladda ned och läsa avtalstexterna.