LAS och den förändrade arbetsrätten

Som en följd av Januariavtalet 2019 håller den svenska arbetsrätten, med lagen om anställningsskydd (LAS) i spetsen, på att ändras. Här reder Fackförbundet ST vad ändringarna innebär för dig som jobbar inom staten eller på ett bolag.

I korthet innebär reformen färre otrygga anställningar och större möjlighet till kompetensutveckling mitt i livet. Men arbetsgivaren får också större flexibilitet och mindre kostnader vid uppsägningar.

Svensk flagga bredvid EU-flagga

Nya LAS för dig som är statligt anställd

Här kan du som är statligt anställd läsa om den nya Trygghetsöverenskommelsen för dig som jobbar inom staten. 

Läs mer
Lastbilar från Postnord

Nya LAS för dig som är bolagsanställd

Här kan du som är bolagsanställd läsa hur LAS-ändringarna som Trygghetsöverenskommelsen resulterar i påverkar dig. 

Läs mer
Illustration över Trygghetsöverenskommelsen

Vad innebär ändringarna i LAS?

Ta reda på vad ändringarna i LAS, lagen om anställningsskydd, innebär och vad det förhandlades om för STs medlemmar. 

Läs mer