Illustrerade människor runt en checklista

För dig inom staten

Publicerad: 2023-05-05

Årets avtalsrörelse är i gång. Här hittar du som jobbar inom staten mer om årets förhandlingar om ett nytt kollektivavtal.

Mitt avtal?

Här samlar vi allt om avtalsrörelsen för dig som är medlem och arbetar på en myndighet, ett affärsverk, inom universitet och högskola eller i en statsunderstödd stiftelse. Vår motpart i förhandlingarna är Arbetsgivarverket.

Under avtalsrörelsen ställer vi krav och förhandlar med arbetsgivarna om våra medlemmars löner och andra villkor. Målet är ett nytt kollektivavtal, en överenskommelse om vilka villkor som ska gälla framöver. Våra krav utgår helt från våra medlemmars intressen – och ju fler vi är, desto mer kan vi påverka.

Avtalsrörelsen steg för steg

Få en överblick över vad som hänt hittills och vad som väntar framöver på vägen mot ett nytt kollektivavtal för dig inom staten.

Händer just nu

 • Vi formulerar krav utifrån vad våra medlemmar och förtroendevalda tycker. Du kommer kunna ta del av de färdiga kraven här i samband med att vi lämnar över dem till arbetsgivarna i slutet av juni.
 • Juni 2022 – Förbundsstyrelsen fattade beslut om avtalsplattform, där vi slår fast att våra viktigaste områden i de kommande förhandlingarna kommer vara löneutveckling, bättre anställningsvillkor, anställningstrygghet och ett hållbart arbetsliv. Bakom avtalsplattformen finns ett omfattande arbete med att lyssna in medlemmar och förtroendevalda, samt omvärldsbevakning och statistikinhämtning.
 • November 2022–februari 2023 – medlemmar och förtroendevalda tyckte till om frågor som lön, arbetsvillkor och arbetsmiljö och hur arbetet med ett flertal frågor fungerar i praktiken på arbetsplatsen. Vår senaste medlemsenkät besvarades av närmare 17 000 medlemmar.
 • Mars 2023 – Facken och arbetsgivarna inom industrin kom överens om ett nytt märke för kommande löneökningar. I årets industriavtal enades facken och arbetsgivarna om löneökningar på 7,4 procent under de kommande två åren. Läs mer om hur märket spelar roll för löneutvecklingen i Sverige.
 • 13 juni – Förbundsstyrelsen slår fast vilka krav vi ska gå fram med till arbetsgivarna. I samband med det här arbetar vi också tillsammans de andra fackförbund som vi samarbetar med under avtalsrörelsen – Försvarsförbundet, Sveriges Lärare, Ledarna, Officersförbundet, Polisförbundet, Vårdförbundet, Tull-Kust, samt Reservofficerarna.
 • 21 juni – Vi överlämnar våra krav till arbetsgivarna inför årets avtalsförhandlingar.
 • 30 september – Nuvarande kollektivavtal löper ut.

Här är våra prioriterade frågor

Under en avtalsrörelse förhandlar vi om en rad frågor som spelar roll för våra medlemmar. I årets avtalsrörelse kommer våra krav utgå från fyra prioriterade områden.

 • löneutveckling
 • bättre anställningsvillkor
 • anställningstrygghet
 • ett hållbart arbetsliv

Vill du veta mer? Läs mer om innehållet i vår avtalsplattform.

Många viktiga beslut fattas på din arbetsplats

Våra centrala kollektivavtal fungerar som utgångspunkt för de lokala förhandlingar som tar vid på din arbetsplats i höst. Här spelar det lokala facket en viktig roll. Glöm inte att hålla dig uppdaterad om vad som händer där du arbetar – prata gärna med närmsta förtroendevald!

Så funkar avtalsrörelser

Läs mer om hur en avtalsrörelse fungerar och varför vi tecknar kollektivavtal. Eller börja med att titta på videon här under.