Illustration som föreställer ett pappersflygplan

För dig inom post och flygplats

Publicerad: 2023-04-19

Årets avtalsrörelse pågår för fullt. Här hittar du som arbetar inom post och flygplats mer om vårens förhandlingar om ett nytt centralt kollektivavtal.

Under avtalsrörelsen ställer vi krav och förhandlar med arbetsgivarna om våra medlemmars löner och andra villkor. Målet är ett nytt kollektivavtal, en överenskommelse om vilka villkor som ska gälla framöver. Våra krav utgår helt från våra medlemmars intressen – och ju fler vi är, desto mer kan vi påverka.

Avtalsrörelsen steg för steg

Få en överblick över vad som hänt hittills och vad som väntar framöver på vägen mot ett nytt kollektivavtal.

Händer just nu

  • Förhandlingar mellan oss och arbetsgivarna om ett nytt kollektivavtal pågår.

Juni 2022 – Förbundsstyrelsen fattade beslut om avtalsplattform, där vi slår fast att våra viktigaste områden i årets förhandlingar kommer vara löneutveckling, bättre anställningsvillkor, anställningstrygghet och ett hållbart arbetsliv. Bakom avtalsplattformen finns ett omfattande arbete med att lyssna in medlemmar och förtroendevalda, samt omvärldsbevakning och statistikinhämtning.

November 2022–december 2023 – Närmare 17 000 medlemmar besvarade frågor om lön, arbetsvillkor och arbetsmiljö i vår medlemsenkät.

31 mars 2023 – Facken och arbetsgivarna inom industrin kom överens om ett nytt märke för kommande löneökningar. I årets industriavtal enades facken och arbetsgivarna om löneökningar på 7,4 procent under de kommande två åren. Läs mer om hur märket spelar roll för löneutvecklingen i Sverige.

19 april 2023 – Vi lämnade över våra krav till arbetsgivarna inför årets avtalsförhandlingar. Läs mer om våra yrkanden inför avtalsrörelsen längre ned på sidan.

31 juli 2023 – Det nuvarande kollektivavtalet löper ut.

Här är våra krav

Våra yrkanden inför vårens avtalsförhandlingar innehåller en rad förslag för att förbättra våra medlemmars vardag. Här är några exempel.

Individgaranti och löneökningar i takt med arbetsmarknaden

Inflationen påverkar våra medlemmar kraftigt, inte minst de som tjänar minst. Utöver att följa det så kallade märket kräver vi därför att arbetsgivaren ska prioritera medlemmarna med lägst löner och införa en individgaranti som ger varje medlem en löneökning på minst 1000 kronor per månad. Genom det kravet sätter vi press så vi kan återgå till reallöneökningar så snart som möjligt.

Sjuklön från dag ett

Dagens karensdag innebär stor ojämlikhet mellan den som alltid måste vara på plats på jobbet och den som kan arbeta hemifrån. Den leder också till att medarbetare som är sjuka känner sig tvingade att jobba av ekonomiska skäl – något som medför ökad smittrisk på arbetsplatsen och större sjukfrånvaro på sikt. Därför vill vi slopa karensavdraget och införa sjuklön från första dagen.

Förutsägbarhet i schemaläggningen

För att medlemmarna ska kunna planera sin vardag och få möjlighet att balansera arbete och fritid på ett rimligt sätt, behöver arbetsgivaren ha en tydlig planering av sin verksamhet i god tid och informera medarbetaren om arbetstidens förläggning. Därför kräver vi att ändringar i befintliga scheman inte får göras senare än 14 dagar i förväg

Höjd ob-ersättning

Våra medlemmars ersättning för obekväm arbetstid och andra ersättningar har halkat efter jämfört med övriga branschen. Därför kräver vi ersättningar som matchar branschen i stort.

Bättre förutsättningar för återhämtning

För en hållbar arbetsmiljö behöver våra medlemmar utrymme för kvalitativ sömn och återhämtning. Men kollektivavtalets nuvarande definition av "natt" (23:00 till 05:00) är otillräcklig och följer inte riktlinjerna i arbetsmiljölagen. Vi kräver därför att definitionen utökas till 22:00 till 06:00. Maxgränsen för övertid måste också sänkas till 200 timmar per år för att minska stress och risken för utbrändhet och ohälsa.

Betald friskvård på arbetstid

Vi vet att friskvård är en viktig faktor för att må bra och undvika sjukdomar. Det är också en investering som lönar sig för arbetsgivaren då det leder till minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Därför kräver vi att arbetsgivare erbjuder medarbetare möjlighet till friskvård på betald arbetstid och ersättning för friskvård följer Skatteverkets regler.

Ökad balans mellan arbete och fritid

Medlemmar som jobbar på förtroendearbetstid eller har oreglerade arbetstider upplever svårigheter att dra en klar gräns mellan arbete och fritid. Många känner sig tvungna att alltid vara tillgängliga för arbetet och ha koll på sin jobbmobil, vilket kan leda till hög stressnivå och ohållbara arbetsförhållanden. Därför kräver vi införandet av en nåbarhetspolicy som tydligt definierar när du ska vara tillgänglig och när du ska ha rätt till ostörd fritid och återhämtning. Oreglerad arbetstid ska inte vara detsamma som obegränsad.

Mer om våra krav

Bland våra yrkanden finns ytterligare krav, bland annat fortsatta avsättningar till flexpension. Våra krav inför årets förhandlingar utgår från en ettårig avtalsperiod.

Ladda ner våra yrkanden

Många viktiga beslut fattas på din arbetsplats

Våra centrala kollektivavtal fungerar som utgångspunkt för de lokala förhandlingar som sedan tar vid på din arbetsplats. Här spelar det lokala facket en viktig roll. Glöm inte att hålla dig uppdaterad om vad som händer där du arbetar – prata gärna med närmsta förtroendevald!

Därför spelar kollektivavtal roll

Läs mer om hur en avtalsrörelse fungerar och varför vi tecknar kollektivavtal. Eller börja med att titta på videon här under.