Aktuella frågor

Här kan du ta del av artikelsamlingar om aktuella förhandlingar som påverkar anställnings- och arbetsvillkoren till Fackförbundet STs medlemmar.

formgiven bild av två personer som skakar hand

LAS och den förändrade arbetsrätten

Den svenska arbetsrätten, med lagen om anställningsskydd (LAS) i spetsen, håller på att ändras. Läs hur ändringarna påverkar dig som är statligt anställd eller jobbar på ett bolag. 

Läs mer
Mörkblå bild med vit text: AVTAL 2023

Avtalsrörelse 2023

Nästa år löper merparten av alla STs kollektivavtal ut. Redan nu är arbetet igång inför att förhandla om nya. Här kommer du kunna ta del av aktuell information om avtalsrörelsen 2023.

Läs mer