Nord

Publicerad: 2022-01-25

Välkommen till ST inom Trafikverket sektion nords sida

På årsmötet 2021-04-20 valdes delvis ny styrelse:

  • Ronald Andersson ordf.
  • Stefan Niska v.ordf.
  • Lars Hedlund, Kassör
  • Lena Torgerstad, ledamot
  • Åsa Callgren, ledamot
  • Susanne Degerlund, sekreterare
  • Carina Dean, studieorganisatör
  • Styrelsens ersättare är:
  • Kristina Axheim Rublenko
  • Jonny Huuva

Styrelsen

Carina DeanStyrelseledamot, Studieorganisatör
Lars HedlundStyrelseledamot