Profilbild SLU

ST inom Sveriges lantbruksuniversitetet

Publicerad: 2022-01-25

Vi är det fack på SLU som är särskilt specialiserade på arbete i statlig sektor. ST hälsar alla som är anställda på SLU välkomna som medlemmar. Medlemsnära sektioner finns i Umeå, Uppsala, Skara och Alnarp.

Vill du nå avdelningsstyrelsen mejla oss gärna på fackforbundet-st@slu.se

Ombudsmöte 2023

I år hålls ombudsmötet 8 juni för avdelning ST 221. Sektionerna ska innan dess via sitt årsmöte har utsett vilka ombud man utser att delta. Ombudsmötet är avdelningens högsta beslutande organ .

Vid ombudsmötet väljs bl.a. revisorer, valberedning, styrelseledamöter m.fl. samt att bland annat verksamhetsberättelse för 2022 ska godkännas. Verksamhetsplanen för 2023/2024 ska också fastställas.

Utöver sektionerna har även du som enskild medlem rätt att inkomma med förslag (motion) till ombudsmötet. Har du något förslag som du önskar att det behandlas vid ombudsmötet behöver du skicka in det till din sektionsstyrelse, kontakta den för att höra inom vilken tid de behöver din skrivelse. Sektionsstyrelsen vidarebefordrar förslaget, med yttrande till avdelningsstyrelsen. Läs mer om ombudsmöten i ST:s normalstadgar för avdelningar med sektioner, från sid 34, §§6-16.

Styrelsen

Lotta OlssonOrdförande
Roger AnderssonVice ordförande

ST inom Lantbruksuniversitetet har 4 sektioner eller direkt underliggande klubbar