Solidaritet med våra kollegor i världen

Solidaritet med våra kollegor i världen

De allra flesta av Fackförbundet STs medlemmar arbetar i Sverige och huvuddelen av förbundets aktiviteter sker inom landets gränser. Men vi har också en internationell verksamhet. I vår nya internationella broschyr kan du läsa om vad Fackförbundet ST gör ute i världen, hur vi gör det och varför. 

Ladda ned broschyren: Solidaritet med våra kollegor i världen

Här möter du också en rad kollegor från andra delar av världen som  Fackfärbundet ST stödjer och samarbetar med och vi beskriver olika former av internationellt påverkansarbete, bland annat internationella utvecklingsprojekt med fackliga i andra länder. 

Beställ den internationella broschyren i fysiskt format eller som PDF-fil via STs webshop.

Varför arbetar ST internationellt?

Facket har alltid varit en internationell solidaritetsrörelse. Det är en del av vårt DNA. Solidaritet är både en värdering och en arbetsmetod för oss, både här hemma på svenska arbetsplatser och ute i världen. Går man samman blir man helt enkelt starkare. 

- Vi kämpar för fackliga rättigheter på alla nivåer vi kan. Vi kan inte bara sitta och titta på när utländska kollegor fängslas eller förtrycks. I så fall har vi gett upp vår identitet, säger STs ordförande Britta Lejon om Fackförbundet STs internationella engagemang. 

Våra kollegor och samarbetsprojekt runtom i världen

Det är inte alltid så lätt att göra en koppling i vardagen mellan det lokala, nationella och globala. Fackförbundet ST är en del av det globala, fackliga utvecklings- och påverkansarbetet, som handlar om solidaritet men också om stöd för att fackföreningar i andra länder ska kunna utvecklas. 
Så här säger Oksana Huz som är samarbetspartner från Ukraina i ett av Fackförbundet STs utvecklingsprojekt:

– Projektet har varit mycket viktigt för mig. Det har förbättrat mina språkkunskaper och min samarbetsförmåga, det har gett mig nya yrkeskunskaper och en insikt om att saker och ting kan förändras, säger Oksana Huz från STs samarbetspartner i Ukraina.

Fackförbundet ST har genom samarbetet bistått Ukrainas statstjänstemannaförbund med att bygga upp en modern facklig grundutbildning. Ukraina är ett av flera utvecklingssamarbeten vi är involverade i, läs mer om alla våra projekt här