ST får ofta frågor om vad som gäller kring semester

Vanliga frågor om semestern

Inför sommarsemestern brukar det dyka upp frågor till vår medlemsrådgivning ST Direkt. Här är de vanligaste som berör dina rättigheter före och under semestern. 

Min chef vill att jag håller koll på jobbmejlen under semestern. Måste jag det?

Nej, inte alls! Semestern är din tid för återhämtning och är till för att du ska få möjlighet att koppla av från arbetet. Du behöver inte vara tillgänglig för din arbetsgivare och är inte på något sätt skyldig att ”hålla koll” på vad som händer på jobbet. 

Vad gäller om jag eller mitt barn blir sjuk på semestern?

Enligt semesterlagen har du rätt att avbryta din semester om du blir sjuk. Anmäl snarast möjligt till din arbetsgivare att du är sjuk och vill avbryta din semester. När det är gjort kan du spara dina semesterdagar till ett senare tillfälle. Kom ihåg att du måste ansöka igen och få din nya semester beviljad av din arbetsgivare.

Om ditt barn blir sjukt under semestern kan du på motsvarande sätt byta semesterdagar mot tillfällig föräldrapenning (vab). Kontakta din arbetsgivare och Försäkringskassan om det inträffar.

Kan min chef beordra mig att komma in och jobba på min semester?

Ja. Du kan inte neka till att avbryta din semester om din chef beordrar dig. Men du bör alltid fråga din chef och försäkra dig om att det handlar om just beordran, för att undvika en senare diskussion om huruvida det bara var ett erbjudande.

Arbetsgivaren måste ha synnerliga skäl för att avbryta in en redan beviljad semester. Med det menas sådant som inte har kunnat förutses, exempelvis att alla anställda på arbetsplatsen blivit plötsligt sjuka i en verksamhet som inte kan stängas.

Informera ditt lokala fack om du blir beordrad att komma in och jobba under din semester

Jag börjar på ett nytt jobb i höst. Hur påverkar det semestern?

Du har normalt rätt att vara semesterledig minst fyra veckor under perioden juni till och med augusti oavsett om du tjänat ihop till semesterlön eller inte. Om du inte har tjänat ihop tillräckligt med betald semester för fyra veckor kan du vara ledig utan semesterlön under en del av ledigheten. Hör med din löneavdelning hur många dagar semester med semesterlön du har rätt till och ta därefter ställning till hur länge du i övrigt vill vara semesterledig, utan semesterlön. Du kan alltid tacka nej till semester utan lön.

Kan jag kräva fyra veckor semester under juni–augusti?

Ja, du har rätt att få ut fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti, såvida inte andra bestämmelser finns i ditt kollektivavtal. Även utan kollektivavtal får semestern förläggas till annan tid, om det finns särskilda skäl för det.
 
Andra bestämmelser finns inte i något av förbundets centrala avtal, men det kan förekomma lokala avtal. Observera att du har rätt till obetald ledighet om du inte tjänat in semesterlön.

Måste jag ta ut min semester på sommaren?

Semestern är till för att du ska få den ledighet som krävs för att du ska kunna återhämta dig och vara frisk. Därför säger semesterlagen att även om det är arbetsgivaren som styr när semester läggs ut så är de skyldiga att ge dig fyra sammanhängande veckors semester. Det är med andra ord arbetsgivaren som är ansvarig för att du ska kunna få fyra veckor sammanhängande ledigt. 

Men det måste inte vara på just sommaren om du inte själv vill det. Det blir allt vanligare att folk väljer att fly mörkret med en längre semester under vintern till exempel. Men, då måste du göra en överenskommelse med din chef om att semestern inte ska läggas ut under sommaren.

Skriv i så fall ned vad ni kommer överens om och kom ihåg att du inte kan spara de första 20 dagarna, dom måste läggas ut under året.

Har jag rätt att få besked om när jag får semester?

Ja, du har rätt att få veta när du får semester. Om din chef väljer att förlägga semester till andra datum än de som du ansökt om, ska du få besked senast två månader innan ledighetens början, enligt semesterlagen.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal som reglerar förläggning av semester och besked.

Om det finns särskilda skäl får din chef ge besked senare, t.ex. om du är nyanställd och har anställts alltför nära semesterperioden eller alltför nära intjänandeårets utgång. Det kan också vara att du har en särskild befattning som gör att du inte kan få besked i tid med hänsyn till säkerheten på arbetsplatsen eller viktiga samhällsintressen.

Beskedet ska lämnas på ett sätt som gör att du har möjlighet att ta del av det, t.ex. genom anslag på arbetsplatsen, personligt meddelande eller besked till det lokala facket.
 
Observera att om du inte får något besked från arbetsgivaren kan du inte tolka det som att semestern är beviljad. Kontakta istället arbetsgivaren och påpeka att du inte fått besked.

Har jag rätt att spara semester?

Ja, om du har tjänat in fler än 20 semesterdagar. Din arbetsgivare är skyldig att lägga ut 20 semesterdagar per år, men överskjutande dagar har du rätt att spara till ett senare semesterår.

Enligt semesterlagen får du dock högst spara fem semesterdagar i fem år (kollektivavtal kan innehålla andra bestämmelser), således högst 25 semesterdagar.

Men, enligt kollektivavtal kan det vara så att du kan spara fler än 25 semesterdagar, t ex om du  jobbar på en statlig myndighet har möjlighet spara dagar utöver 20 betalda dagar per år och får ha max totalt 30 sparade dagar.

Jag ska ta ut sparad semester, vad ska jag tänka på?

Om du har tänkt ta ut sparad semester i anslutning till att du tar ut årets semester, ska du anmäla detta till din arbetsgivare i samband med att semestern bestäms.

Tänk på att du inte har rätt att ta ut sparade dagar förrän du tagit ut årets semester.

Enligt semesterlagens regler har du rätt att ta ut sparade semesterdagar det år du själv önskar om det inte finns särskilda skäl mot en sådan förläggning. 
 
Om du vill ta ut minst fem sparade semesterdagar så ska dessa dagar förläggas tillsammans med årssemestern i en följd om inte annat har avtalats. Semesterlönen för sparade dagar ska beräknas på samma sätt som årets semester om inte något annat finns reglerat i kollektivavtal.

Har jag rätt att ta ut semester när jag är föräldraledig?

Samma regler kring semesterledighet gäller oavsett om du är föräldraledig eller i tjänst. Du kan därför ansöka om semesterledighet och din chef beslutar om ledigheten precis som vanligt.
 
Din semester ska inte påverka din föräldraledighet, utan du gör bara ett avbrott i den period du beviljats föräldraledighet. Tänk på att du kan ha tjänat in färre betalda semesterdagar vid en längre föräldraledighet.

Om du är föräldraledig på deltid – tänk på detta!

Semesterlönen utgår utifrån aktuell månadslön. Om du är deltidsledig bör du tänka på att anmäla avbrott i föräldraperioden för att inte gå miste om pengar.

Om du är partiellt föräldraledig kan semesterlönen, beroende på kollektivavtal, påverkas eftersom din aktuella månadslön är lägre. Om du planerar din semester i god tid kan du i dessa fall avsluta din deltidsföräldraledighet till semesterns början och påbörja den igen vid semesterns slut.

Om du väljer att avbryta föräldraledigheten för att ta ut semester, tänk på att det innebär att du förbrukat två föräldraledighetsperioder. Du har rätt att ta ut föräldraledighet under tre perioder per kalenderår.

En period kan vara så kort som en enstaka dag, eller flera månader lång. Om du förbrukar alla tre perioder är arbetsgivaren inte skyldig att bevilja föräldraledighet om du ansöker om detta, exempelvis mot slutet av året. 

Kontakta dina lokala förtroendevalda, eller ST Direkt om du har frågor eller behöver råd.

Har jag rätt att ta ut semester under min sjukskrivning?

Ja, samma regler för att ta ut semester gäller när du är sjuk som när du arbetar. Det innebär att din arbetsgivare inte ska neka dig semester på grund av att du är sjuk, utan ska behandla din semesteransökan som vanligt. 
 
Tänk dock på att du kanske tjänat in färre antal betalda semesterdagar om du varit sjuk i mer än 180 dagar.