Semesterlagen

Det här har du rätt till enligt semesterlagen

Semesterlagen reglerar dina grundläggande rättigheter för din ledighet. Många arbetsplatser har ännu generösare villkor tack vare att facket förhandlat med arbetsgivaren. Men oavsett hur ditt kollektivavtal ser ut så så skyddas du alltid av semesterlagen. 

Kom ihåg!

Svaren är givna utifrån semesterlagen och det kan finnas kollektivavtal på din arbetsplats med andra skrivningar som gör att annat gäller. 

Har jag rätt att få sommarsemester under den period jag har önskat?

Nej, inte nödvändigtvis. Arbetsgivaren är skyldig att lägga ut fyra sammanhängande semesterveckor på var och en någon gång under sommarmånaderna juni, juli, augusti och ska om möjligt ta hänsyn till dina önskemål, det reglerar semesterlagen. Om det inte finns en lokal överenskommelse med facket, bestämmer arbetsgivaren om förläggningen av semestern.

Hur länge ska jag behöva vänta på besked om beviljad semester?

Om din chef väljer att förlägga semester till andra datum än de som du ansökt om, ska du få besked senast två månader innan ledighetens början, enligt semesterlagen. Observera att om du inte får något besked från arbetsgivaren kan du inte tolka det som att semestern är beviljad. Kontakta istället arbetsgivaren och påpeka att du inte fått besked.

Har jag rätt till föräldraledighet under sommarperioden?

Ja, du kan ha semester en del av sommaren och föräldraledighet därutöver. Den som har rätt till ledighet enligt föräldraledighetslagen behöver dock komma ihåg att anmäla denna ledighet i god tid, enligt lagen senast två månader i förväg. Men dubbelkolla så att inte lokala kollektivavtal kräver längre framförhållning. 

Anmäler du föräldraledigheten i tid så kan chefen normalt inte säga nej till förläggningen. Observera att semestern följer andra regler och inte nödvändigtvis kommer att förläggas enligt dina önskemål eller i anslutning till föräldraledigheten.

Är jag skyldig att avbryta min semester om arbetsgivaren begär det?

Ja, du kan inte säga nej om din chef beordrar dig. Men det får endast ske om arbetsgivaren har synnerliga skäl. Skälen kan komma att prövas i efterhand. Med synnerliga skäl menas sådant som allvarligt påverkar verksamheten och som inte har kunnat förutses. Ett exempel kan vara att alla anställda på arbetsplatsen blir sjuka eller någon annan form av olyckshändelse som kräver extra arbetsinsatser. 

Tänk på att arbetsgivaren kan ställa en fråga om du kan avbryta din semester, alltså inte ett beordrande, och då bör du själv fundera om du är villig till det, till exempel i utbyte mot kompensation. Det kan bli otydligt ibland om det är beordrande eller frivillighet att avbryta semestern som gäller, så be arbetsgivaren bekräfta vad det handlar om.

Har jag rätt till semesterledighet när jag arbetar som vikarie?

Ja, du ska ha samma rätt till semester även om du är tidsbegränsat anställd. Semesterlagen ställer inga krav på att du innan ledigheten ska ha jobbat ett visst antal dagar eller att anställningen är ett visst antal månader.

Om anställningen varar högst tre månader får du och arbetsgivaren dock komma överens om att inte lägga ut någon semester. I det fallet ska du istället få semesterersättning efter anställningens slut, alternativt få den utbetald varje månad i samband med lönen.

Ni kan komma överens om att semesterersättning ingår i lönen, men i så fall ska det tydligt framgå i anställningsavtalet att lönen höjts med 12 procent av den anledningen.

Tjänar jag in färre semesterdagar när jag arbetar deltid?

Nej, oavsett hur många procent du arbetar har du rätt till de antal semesterdagar du har enligt lag eller kollektivavtal, men de är inte värda lika mycket som när du arbetar heltid.

Kan jag avbryta semestern om jag blir sjuk?

Ja, det kan du. Du måste då genast sjukanmäla dig till din arbetsgivare och begära att få byta semestern mot sjukledighet. Om du inte avbryter din semester förbrukas istället dina semesterdagar under sjukperioden.

Har jag rätt att ta ut semester under min sjukskrivning?

Om du vill ta ut semester trots att du är sjukskriven, ska arbetsgivaren behandla din semesteransökan som vanligt. Det finns inga juridiska hinder för att ta ut sjukpenning från Försäkringskassan och samtidigt få semesterlön från din arbetsgivare.

Tänk dock på att semester är till för att återhämta sig från arbetet, och om du är sjuk kan det vara svårt att njuta av semestern. Därför kan det vara klokt att spara semestern tills du är frisk. Arbetsgivaren kan inte kräva att du ska ta ut semester under sjukskrivning.