Så håller du dig anställningsbar - bild på person som söker jobb

Så håller du dig anställningsbar trots kristider

Just nu är många bekymrade över vad som ska hända med ekonomin och arbetsmarknaden. Då är det vanligt att man börjar se över sitt CV. Men enligt karriärsexperten finns det mycket viktigare saker att tänka på för att vara anställningsbar. 

Ta stöd av en karriärcoach

Ta hjälp av våra karriärexperter när du behöver ett bollplank angående din karriär, ditt jobbsökande eller din professionella utveckling. 

Ett kort rådgivande samtal tar endast 20 minuter och är perfekt för dig som vill få klarhet i dina karriärmöjligheter. Det är dessutom helt gratis för dig som är medlem.

Boka gratis karriärsamtal

Erik Fors-Andrée är vd på Go Monday, företaget som ger kostnadsfritt karriärsstöd till dig som är medlem i Fackförbundet ST. Han säger att anställningsbarhet helt enkelt handlar om att ha rätt kompetenser för att få sitt nästa jobb. Det svåra är att definiera kompetens. 

– Kompetensbegreppet har med tiden blivit allt bredare och därför missar många att se hela bilden. De formella krav på utbildning och erfarenhet som du svarar upp mot på CV:t är bara en del av helheten. Du måste också räkna in dina olika personliga egenskaper och drivkrafter. 

Förstå din kompetens och vad du kan erbjuda

 Enligt Erik Fors-Andrée är det viktigt att kontinuerligt jobba med att förstå vad det är man kan och vad det är man bidrar med. En sorts självinventering av alla ens kunskaper och egenskaper som gör skillnad på arbetsplatsen.  

– Börja med att göra en lista, sedan behöver det inte vara så kravfyllt. Sätt dig en gång om året, kanske vid nyår, och tänk igenom vad du har lärt dig under året och vad du vill göra under nästa år. Och fundera på hur din yrkesroll kan utvecklas utifrån det. 

Han tillägger att du kan göra motsvarande men med blicken utåt – för att förstå vad du ska matcha upp mot. Har regleringsbrevet eller ägardirektiven förändrats? Vad händer i min bransch? Vad gör andra som har samma yrkesroll som jag? 

Nyfikenhet är avgörande om du vill hålla dig anställningsbar 

När man funderar på vad man har lärt sig, eller vill lära sig, så tycker Erik Fors-Andrée att man inte ska stirra sig blind på vidareutbildningar. 

– Det centrala är nyfikenhet. Det räcker inte med att bara att gå den där kursen du blir ombedd att gå, du måste också vara nyfiken på sådant du inte alls känner till. Det viktiga du lär dig kanske inte alls behöver ha med jobbet att göra i formell mening, säger han. 

Poängen är att emellanåt lämna sina invanda ramar. Visst kan det vara svårt, eftersom jobbet ofta är ”här och nu”. Men när tillfälle ges så är möjligheterna enorma. Idag kan man, tack vare exempelvis Youtube, bli självlärd inom nästan vad som helst. 

Strunta i ditt CV just nu – använd sommaren till att få nya perspektiv

Erik Fors-Andrée vill än en gång understryka att kompetens är mycket mer än vad som ryms i ett CV. Hans råd är därför att lägga sin kraft på att komma fram till vad man vill och att föreställa sig det nya jobbet man drömmer om. 

– Våga att inte göra så konkreta saker. Strunta i ditt CV just nu. Använd sommaren till att ställa dig de här frågorna istället. Och när du har kommit en bit så är det väldigt givande att få en utomståendes perspektiv. Saker och ting blir dessutom tydligare för en själv när man säger dem högt. 

Expertens tips för att bli mer anställningsbar 

  • När du söker jobb behöver du en story som visar på en riktning. Det du har gjort är viktigt, men för att få jobbet måste du också visa vad du kommer att göra. 
  • Förklara för arbetsgivaren varför du söker just det här jobbet. Förvånansvärt många missar det. 
  • I intervjusituationen måste du skapa en dialog. Passivt lyssnande är inte en särskilt efterfrågad kompetens. Visa att du har läst på om jobbet och är intresserad! 
  • Glöm inte klassikerna – exempelvis att gå på myndigheters erfarenhetsutbyten och olika konferenser.  
  • Hur ser marknaden ut? Titta på din tjänst idag och se hur den är utformad på andra myndigheter. Och använd LinkedIn för att följa andra som tidigare har haft din typ av jobb – vad gör de idag och kan det vara något för dig? 
  • Utomstående ögon kan göra underverk! Gå in på st.org/karriar och se vilken typ av konsultation som passar dig – ofta kan du få en tid redan inom ett dygn. 
Nyhet

4 vanliga karriärtyper – vilken är du?

Begreppet “karriär” förknippas ofta med att man klättrar i hierarkin på ett företag, organisation eller i en bransch. Faktum är att det här bara är ett sätt att vilja utvecklas karriärmässigt, och det är inte ens det vanligaste sättet i Sverige.