Lönerevision – så funkar den

Publicerad: 2022-03-22

Oavsett om du är statligt anställd eller arbetar på ett bolag är det viktigt att veta hur processen kring lönesättningen går till. Lönerevisionen är en viktig del i den processen. Här reder vi ut vad lönerevision är för något och hur den fungerar.

Vad är lönerevision?

Lönerevision betyder att lönen ses över vid ett visst tillfälle och kan leda till att lönen revideras, det vill säga höjs eller lämnas oförändrad. Lönerevision är något som regleras i kollektivavtal. Det finns alltså inte någon lagreglerad rätt till att få lönen reviderad under anställningen utan detta måste alltså regleras i kollektivavtal.

Vanligast är att det regleras i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare och i dessa kollektivavtal regleras när och hur lönerevisionen ska genomföras.

I kollektivavtalet kan det också finns reglerat hur stort ett visst löneutrymme för lönerevisionen ska vara. Detta utrymme kan vara angivet för en grupp av anställda, till exempel alla anställda som är medlemmar i viss facklig organisation på viss arbetsplats men kan också vara angivet för en individ.

Lönerevision 2022

Nu är lönerevision 2022 i full gång på ett flertal statliga myndigheter. Har du som är statligt anställd frågor om årets lönerevision? Ta del av vår FAQ. 

FAQ om lönerevision 2022

När sker lönerevision?

Normalt sker lönerevision en gång om året, vid viss angiven tidpunkt, men det kan variera så att lönerevisionen sker med kortare eller längre intervaller.