Person sitter vid datorn missnöjd med sin nya lön

Missnöjd med din löneökning?

När du haft ditt lönesamtal ska du få ett besked om din löneökning. Om du inte är nöjd så finns det saker du kan göra inför nästa årsrevision. Här listar STs lönerådgivare några av sina bästa tips.

Ta reda på vilka lönekriterier som finns på din arbetsplats

Till att börja med är det viktigt att du känner till lönekriterierna på arbetsplatsen. Genom att arbeta i enlighet med lönekriterierna kan du redan nu lägga grunden för att påverka nästa års lön. Är du osäker kan de lokala förtroendevalda informera om vilka lönekriterier som gäller inför lönerevisionen.

Få kunskap om varför ditt lönepåslag ser ut som det gör

Om du är anställd på en myndighet och inte får någon löneförhöjning, eller bara ett lågt påslag bör du hänvisa till det löneavtal som gäller för dig som jobbar på en myndighet.

Avtalet säger att din arbetsgivare ska förklara och motivera varför du fått ett väldigt lågt eller inget påslag.  Därefter ska din chef även göra en skriftlig plan tillsammans med dig där det tydligt står vad du kan göra för att påverka din lön.

För dig som jobbar inom bolag kan det se annorlunda ut. Om du har frågor eller funderingar kontakta då en förtroendevald på din arbetsplats eller ring ST Direkt på 0771-555 444.

Har hänsyn tagits till din kompetensutveckling?

Om du har fått nya arbetsuppgifter, gått en kurs, utbildning eller deltagit i ett särskilt projekt med mera kan detta utgöra ett skäl till varför du borde få ett större påslag vid nästa års lönerevision. 

Här är det dock viktigt att du håller reda på om din kompetensutveckling redan har tagits hänsyn till i årets lönesamtal eller inte.

Har du fått väsentligt förändrade arbetsuppgifter som du kommer behålla en längre tid kan det vara aktuellt med en ny löneinplacering. Den diskussionen behöver inte ske under lönerevisionen utan ska ske när du byter tjänst.

Tala om för din chef vad du vill utveckla

Slutligen, glöm inte att tala om för din chef vad du själv vill uträtta och utveckla i din tjänst och varför du vill göra det. Det är både ett sätt att visa att du tänker dig en framtid hos arbetsgivaren och ett sätt att visa att du är mån om en positiv utveckling för dig själv och för arbetsplatsen.

Prata med förtroendevalda

Glöm inte att de förtroendevalda på arbetsplatsen ofta har en god inblick i löneprocessen och kan svara på frågor oavsett om din arbetsplats använder sig av lönesättande samtal eller en traditionell facklig löneförhandling. De vet även vad som står i ert lokala löneavtal om ett sådant finns.