Rättigheter och skyldigheter som statligt anställd

Det finns rättigheter och skyldigheter som är unika för dig som jobbar inom staten. Läs mer om det här.

nödhjälp

Får jag ha en bisyssla?

Som anställd i staten får du använda din fritid som du vill. Men det finns några undantag – din bisyssla får inte vara förtroendeskadlig, konkurrerande eller arbetshindrande. Vad betyder det?

Läs mer
Personer lutar sig över en karta

Krigsplacering som statligt anställd

Som statligt anställd kan du bli krigsplacerad. Beslutar regeringen om ”höjd beredskap” har du då ett särskilt ansvar att fortsätta att gå till jobbet.

Läs mer
En kvinna fotar med sin mobil

Meddelarskydd - vad innebär det?

Inom staten innebär meddelarskydd att de statligt anställda har rätt att lämna ut vissa uppgifter till journalister utan att utsättas för repressalier.

Läs mer