En karriär som ställer krav

En kvinna vid en dator som funderar

Anställningskrav

Att jobba inom staten skiljer sig till viss del från andra jobb. Här får du veta mer om de särskilda villkor som gäller för dig som är intresserad av en statlig anställning.

Läs mer
man som går i en korridor

Dina rättigheter och skyldigheter

Vad har du som statligt anställd för rättigheter? Och vad har du för skyldigheter? Ta reda på mer!

Läs mer